Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Rekrutacja na stanowisko G????wny Ksi?gowy - Miejski O??rodek Pomocy Rodzinie

Rekrutacja na stanowisko G????wny Ksi?gowy - Miejski O??rodek Pomocy Rodzinie


Numer dokumentu: 1/2009
Rok: 2009

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
ul. Korczaka 5, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe ekonomiczne (szczególnie pożądane na kierunku finansowym),
e) minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w księgowości (preferowane doświadczenie w księgowości jednostki budżetowej),
f) wiedza specjalistyczna w zakresie ustaw o finansach publicznych i rachunkowości,
g) umiejętność obsługi komputera oraz programów księgowości komputerowej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) samodzielność i inicjatywa, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, sumienność i motywacja do pracy,
b) dokładność i komunikatywność,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) dobra organizacja pracy.

3. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) list motywacyjny,
c) życiorys (CV)
d) dokument poświadczający wykształcenie
e) kopie świadectw z dotychczasowych miejsc pracy, potwierdzające wymagany staż pracy,
f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Druki wymaganych dokumentów można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie http://mopr.leszno.sisco.info./ lub w siedzibie Ośrodka, ul. Korczaka 5, Sekcja Kadr, I piętro, pok.19.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul Korczaka 5, I piętro lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy w terminie do 05.08.2009r.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http:mopr.leszno.sisco.info/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka – tablica na parterze budynku przy ul. Korczaka 5.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób , które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kamilla Nowaczyk
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2009-07-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.