Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Remont pierwszego pi?tra w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Remont pierwszego pi?tra w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5?.


Leszno, dnia 03 lipca 2009 roku
OR-A 341/05/2009


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Remont pierwszego piętra w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5”.

1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:

Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Projektowe
„STANDARD” Sp. z o.o.
ul. Wł. Jagiełły 32,
64-100 Leszno
Cena ofertowa: 371.727,78 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta Nr 2 – Władysław Kalbarczyk
Usługi Budowlane i Transportowe
ul. Święciechowska 21A
64-100 Leszno
Cena ofertowa: 306.727,17 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 1
306 727,17
371 727,78 x 100 = 82,51 pkt

Oferta Nr 2 otrzymała 100 pkt – najniższa cena

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy Władysław Kalbarczyk Usługi Budowlane i Transportowe ul. Święciechowska 21A, 64-100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny oferty.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-07-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.