Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXIII/385/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia przez Miasto Leszno w 2009 roku pomocy finansowej dla Wojew??dztwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne ??Budowa ??cie??ki pieszo - rowerowej Leszno - Osieczna?

Uchwa??a Nr XXXIII/385/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia przez Miasto Leszno w 2009 roku pomocy finansowej dla Wojew??dztwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne ??Budowa ??cie??ki pieszo - rowerowej Leszno - Osieczna?

Numer uchwa??y: 385
Numer sesji: 33
Rok: 2009


Uchwała Nr XXXIII/385/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia przez Miasto Leszno w 2009 roku pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Leszno - Osieczna”


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z budżetu Miasta Leszna w formie dotacji celowej w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Leszno – Osieczna”

§ 2


Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy z Województwem Wielkopolskim, określającej przeznaczenie i szczegółowe zasady rozliczenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXXIII/385/2009
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia przez Miasto Leszno w 2009 roku pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Leszno - Osieczna”

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Leszno - Osieczna”.
Ścieżka pieszo – rowerowa Leszno – Osieczna stanowić będzie bezpieczną drogę rekreacyjno – turystyczną przede wszystkim dla mieszkańców Leszna i gminy Osieczna.
Długość jej wyniesie 5,213 km, z czego pierwszy odcinek o długości 0,684 km będzie przebiegał w granicach Miasta Leszna. Koszt inwestycji szacowany jest na 2,36 mln złotych. Nawierzchnia ścieżki gruntowa z mieszanki optymalnej o grubości 15 cm, a także kostka brukowa o wysokości 6 cm na zjazdach.
Zadanie realizowane będzie w latach 2009 – 2010 przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz z dotacji Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 100.000 zł, gminy Osieczna w wysokości 100.000 zł i Miasta Leszna w wysokości 500.000 zł.Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.