Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXIII/390/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cej lokal mieszkalny po??o??ony w budynku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Uchwa??a Nr XXXIII/390/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cej lokal mieszkalny po??o??ony w budynku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Numer uchwa??y: 390
Numer sesji: 33
Rok: 2009
Uchwała Nr XXXIII/390/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w budynku wpisanym do rejestru zabytków.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) §17 ust. 3 pkt 4, ust.5 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008r. Nr48 poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę Prezydentowi Miasta Leszna na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. B. Chrobrego 25 wpisanego do rejestru zabytków wynoszącej 69.163,00 zł i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w udziale 419/7696 części działki nr 42/1, ark. m. 36 o powierzchni 1135 m2 w udziale 419/7696 części wynoszącej 1699,25 zł, w wysokości 85%.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/390/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

Z wnioskiem o nabycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku przy ul. B. Chrobrego 25, wpisanym do rejestru zabytków, wymienionym w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność m. Leszna, zwrócił się najemca tego mieszkania.
Przepisy art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami umożliwiają za zgodą Rady, udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku wpisanym do rejestru zabytków i od pierwszej opłaty za prawo użytkowania wieczystego, ustalonej w sposób określony w art. 67 ust. 3 ustawy
Zaproponowana w projekcie Uchwały bonifikata od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w wysokości 85% została określona w oparciu o §17 ust. 3, pkt 4 wyżej cytowanej Uchwały.
Budynek położony w Lesznie przy ul. B. Chrobrego 25 został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 545/1258/A z dnia 15.01.1971 r.
Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją nr 18/2009 z dnia 9.03.2009 r. wyraził zgodę na sprzedaż w/w lokalu.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował:
Wydział Gospodarki NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.