Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr XXXIII / 394 / 2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie : nadania nazwy ulicom

U C H W A ? A Nr XXXIII / 394 / 2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie : nadania nazwy ulicom

Numer uchwa??y: 394
Numer sesji: 33
Rok: 2009


U C H W A Ł A Nr XXXIII / 394 / 2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie : nadania nazwy ulicom


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Ulicom zlokalizowanym w Lesznie stanowiącym przedłużenie ulic Budowlanych, Energetyków, Usługowej nadaje się nazwę:

Budowlanych
Energetyków
Usługowa
Usytuowanie ulicy w terenie określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXXIII/394/ 2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie nadania nazwy ulicom.

W związku z wydzielonym terenem dla potrzeb budownictwa usługowo - przemysłowego, w rejonie ulic Budowlanych, Energetyków, Mierniczej i Usługowej zaistniała potrzeba określenia nazw ulic.
Przedmiotowe odcinki ulic stanowią przedłużenie ulic: Budowlanych, Energetyków i Usługowej, uzasadnione jest więc nadanie tych nazw nowo powstałym odcinkom.Opracował:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Sucholi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.