Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XXXIII/392/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie nadania imienia III Liceum Og??lnokszta??c?cemu w Lesznie

UCHWA?A NR XXXIII/392/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie nadania imienia III Liceum Og??lnokszta??c?cemu w Lesznie

Numer uchwa??y: 392
Numer sesji: 33
Rok: 2009UCHWAŁA NR XXXIII/392/2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie nadania imienia III Liceum Ogólnokształcącemu w Lesznie


Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz § 1 ust. 3 załącznika Nr 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 ze zmianami) uchwala się:

§ 1

III Liceum Ogólnokształcącemu w Lesznie nadaje się imię

JULIUSZA SŁOWACKIEGO

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 września 2009r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakUzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/392/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie nadania imienia III Liceum Ogólnokształcącemu w Lesznie.Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie zwróciły się z wnioskiem o nadanie szkole imienia JULIUSZA SŁOWACKIEGO.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. III Liceum Ogólnokształcące w latach 2008 - 2009 podjął szereg działań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych związanych z przyjęciem
i nadaniem imienia Juliusza Słowackiego.Opracował:
Wydział Edukacji


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.