Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A nr XXXIII /388/ 2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: zwolnienia z op??aty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy, os??b, zobowi?zanych do ich wymiany w wyniku zmiany nazw ulic na terenie miasta Leszna.

U C H W A ? A nr XXXIII /388/ 2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: zwolnienia z op??aty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy, os??b, zobowi?zanych do ich wymiany w wyniku zmiany nazw ulic na terenie miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 388
Numer sesji: 33
Rok: 2009


U C H W A Ł A nr XXXIII /388/ 2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy, osób, zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmiany nazw ulic na terenie
miasta Leszna.

Rada Miejska w Lesznie działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 79b oraz 98a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) uchwala co następuje:

§ 1

Zwalnia się z opłaty wnioski o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz nowego prawa jazdy składane przez osoby zobowiązane do ich wymiany z powodu zmian nazw ulic na terenie miasta Leszna.

§ 2

Zwolnienia udziela się na wniosek osoby uprawnionej ubiegającej się o wymianę dokumentów o których mowa w § 1.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakU Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXIII /388/ 2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie : zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy, osób, zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmiany nazw ulic na terenie
miasta Leszna.

W związku ze zmianą nazw ulic na terenie miasta Leszna, dla mieszkańców tych ulic, powstał obowiązek wymiany praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych.
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z dnia 19 grudnia 2006 r. nr 235 poz. 1701) wprowadziła do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) możliwość zmniejszenia opłaty lub zwolnienia od jej uiszczenia osób zobowiązanych do ubiegania się o wydanie:
 nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu ( w zakresie zmiany adresu właściciela lub posiadacza pojazdu) lub osób,
 nowego prawa jazdy (w zakresie adresu kierowcy).
Uprawnienie do zmniejszenia opłaty lub zwolnienia od jej uiszczenia przysługuje radzie miejskiej, co czyni ona w drodze uchwały.
Opracował:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Sucholi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.