Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Remont pokrycia dachu i docieplenie stropodachu w Gimnazjum nr 8 w Lesznie, ul. Rumu??ska?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Remont pokrycia dachu i docieplenie stropodachu w Gimnazjum nr 8 w Lesznie, ul. Rumu??ska?.


ZO-3410-4/09 Leszno, 09.06.2009 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Remont pokrycia dachu i docieplenie stropodachu w Gimnazjum nr 8 w Lesznie, ul. Rumuńska”.

1. Zamawiający Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
- Oferta nr 1 – Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD
Arkadiusz Chwirot
62-081 Chyby, ul. Ogrodowa 22
cena ofertowa– 59.540,37 zł. brutto
oferta otrzymała 70,95 pkt.
- Oferta nr 2 – EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 37
cena ofertowa– 51.098,28 zł. brutto
oferta otrzymała 82,67 pkt.
- Oferta nr 3 – SMOL - DEK Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane
Piotr Antonik
64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 98
cena ofertowa– 47.580,00 zł. brutto
oferta otrzymała 88,79 pkt.
- Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Budowlane
Robert Nortman
64-115 Święciechowa, ul. Leszczyńska 54
cena ofertowa– 44.244,63 zł. brutto
oferta otrzymała 95,48 pkt.
- Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane
„TYLIŃSKI” Spółka Jawna
Urszula Tylińska, Jarosław Tyliński
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 49
cena ofertowa– 63.564,94 zł. brutto
oferta otrzymała 66,46 pkt.
- Oferta nr 6 – Zakład Ogólnobudowlany Robert Hryniszak
64-100 Leszno, ul. Jubilerska 10
cena ofertowa– 51.382,14 zł. brutto
oferta odrzucona z art.24 ust. 4 i art. 89 ust.1 pkt. 5 uPzp.
- Oferta nr 7 – „AGA” Jan Kołodziejczyk
67-400 Wschowa, ul. Rynek 14/4
cena ofertowa– 42.244,31 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.
2. Oferty nr 1,2,3,4,5 i 7 zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta nr 6 została odrzucona na podstawie art.24 ust. 4 i art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (mino wezwania do uzupełnienia oferty, wykonawca nie uzupełnił dokumentu).
4. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 7 otrzymała 100 pkt. - najniższa cena.
Oferta nr 1
42.244,31 x 100 = 70,95pkt.
59.540,37
Oferta nr 2
42.244,31 x 100 = 82,67pkt.
51.098,28
Oferta nr 3
42.244,31 x 100 = 88,79pkt.
47.580,00
Oferta nr 4
42.244,31 x 100 = 95,48pkt.
44.244,63
Oferta nr 5
42.244,31 x 100 = 66,46pkt.
63.564,94

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy „AGA” Jan Kołodziejczyk 67-400 Wschowa, ul. Rynek 14/4, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: Ma??gorzata Zachacz
Opublikowany dnia: 2009-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.