Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Wybory » Wybory 2009 » Zarz?dzenie nr 157/2009 w sprawie powo??ania sk??ad??w Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze Miasta Leszna wybor??w pos????w do Parlamentu Europejskiego, zarz?dzonych na dzie?? 07 czerwca 2009r.

Zarz?dzenie nr 157/2009 w sprawie powo??ania sk??ad??w Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze Miasta Leszna wybor??w pos????w do Parlamentu Europejskiego, zarz?dzonych na dzie?? 07 czerwca 2009r.


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 157/2009
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 12 maja 2009 roku

w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze Miasta Leszna wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U z 2004r. Nr 25, poz. 219 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1-4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2007r.
Nr 190, poz. 1360 ze zmianami) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 09 marca 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 37, poz. 287) zarządzam:

§ 1

1. Powołuje się 34 Obwodowe Komisje Wyborcze.

2. W skład Obwodowych Komisji Wyborczych 1 – 34 wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do zarządzenia, wytypowane przez podmioty uprawnione (art.48 ww. ustawy) i Prezydenta Miasta.


§ 2

Zobowiązuje się Sekretarza Miasta Leszna do:
1. Zorganizowania pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych zgodnie z regulaminem tych komisji.

2. Podania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Przekazana jednego egzemplarza do Delegatury KBW w Lesznie.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Leszna.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Leszna

/-/ Tomasz Malepszy


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Wybory 2009
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Renata Ostanowicz
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2009-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-11
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.