Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Wybory » Wybory 2009 » Zarz?dzenie w sprawie wyra??enia zgody i wskazania miejsc na umieszczenie urz?dowych obwieszcze?? wyborczych i plakat??w komitet??w wyborczychna czas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

Zarz?dzenie w sprawie wyra??enia zgody i wskazania miejsc na umieszczenie urz?dowych obwieszcze?? wyborczych i plakat??w komitet??w wyborczychna czas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.


Zarządzenie …………./2009
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia …………………2009r.

w sprawie wyrażenia zgody i wskazania miejsc na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na czas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2009r. w pasach drogowych dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Leszna.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 ze zmianami)
§ 1
1. Wyrażam zgodę na umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych w pasach drogowych dróg publicznych w obszarze miasta Leszna w następujących miejscach:
a/ na płotkach wygradzających pasy rozdziału ulic Al. Konstytucji 3 Maja, Al. Jana Pawła II, ul. Grota Roweckiego, ul. Szybowników, ul. Adama Mickiewicza
b/ na stelażach reklamowych na Al. Konstytucji 3 Maja nie zajętych przez inne tablice
c/ na słupach oświetleniowych na Al. Jana Pawła II, ul. Estkowskiego (od Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej)
d/ na pozostałych słupach energetycznych i oświetleniowych (po uzyskaniu zgody od właściciela urządzenia tj. ENEA S.A.)
e/ na drzewach i terenach zielonych
f/ w formie banerów reklamowych nad jezdniami i ciągami pieszo-jezdnymi
g/ na własnych urządzeniach ogłoszeniowych na chodnikach w linii ławek ulicy Rynek, Wolności i Słowiańska ( od Al. Z. Krasińskiego do Rynku)
h/ na ogrodzeniach posesji od strony pasa drogowego, po uzyskaniu zgody od właściciela lub zarządcy posesji
2. Urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych należy umieszczać z zachowaniem następujących skrajni:
a/ 4,50 m - nad jezdnią i ciągami pieszo – jezdnymi
b/ 2,50 m - nad chodnikami i poboczami
3. Urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych należy umieszczać w taki sposób aby nie powodowały uszkodzeń urządzeń i drzew na których są umieszczane.
4. Urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych należy umieszczać w taki sposób aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Miejskiemu Zarządowi Dróg i Inwestycji oraz Straży Miejskiej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Wybory 2009
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Renata Ostanowicz
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2009-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-11
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.