Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o masie ca??kowitej do 3,5 t.?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o masie ca??kowitej do 3,5 t.?.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na „ Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t.”.


ZO-3410-1/09 Leszno, 07.05.2009 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t.”.

1. Zamawiający Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
- Oferta nr 1 - NAWROT Sp. z o.o.
55-095 Mirków
Długołęka, ul. Wrocławska 33B
oferowana kwota dostawy – 77.255,00 zł. brutto
oferta otrzymała 90,61 pkt. – RENAULT TRAFIC
- Oferta nr 2 - Sobiesław Zasada Warszawa Sp. z o.o.
04-111 Warszawa
ul. Grochowska
oferowana kwota dostawy – 94.914,00 zł. brutto
oferta otrzymała 73,75 pkt. – VOLKSWAGEN T5 FURGON
- Oferta nr 3 - Z.P.U.P. ENERGOZAM Sp. z o.o.
22-400 Zamość
ul. Zagłoby 5
oferowana kwota dostawy – 78.500,00zł. brutto
oferta otrzymała 89,17 pkt. – OPEL VIVARO
- Oferta nr 4 - P.U.H. „B & B” Leszek Brzozowski Sp. J.
63-800 Gostyń
ul. Poznańska 33
oferowana kwota dostawy – 70.000,00 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt. – PEUGEOT EXPERT
- Oferta nr 5 - P.H.U Jan Ciesielczyk
64-920 Piła
al. Poznańska 95
oferowana kwota dostawy -72.298,00 zł. brutto - PEUGEOT EXPERT
ofert odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 uPzp.
- Oferta nr 6 - Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne
„Pol-Car” Spółka z o.o.
61-057 Poznań
ul. Gorzysława 9
oferowana kwota dostawy – 77.775,00 zł. brutto
oferta otrzymała 90,00 pkt. – FIAT SCUDO FURGON- 2 -
2. Oferty nr 1, 2 , 3, 4 i 6 zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta nr 5 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 4 otrzymała 100 pkt. - najniższa cena.
Oferta nr 1
70.000,00 x 100 = 90,61 pkt.
77.255,00
Oferta nr 2
70.000,00 x 100 = 73,75 pkt.
94.914,00

Oferta nr 3
70.000,00 x 100 = 89,17 pkt.
78.500,00

Oferta nr 6
70.000,00 x 100 = 90,00 pkt.
77.775,00

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy P. U. H „B & B” Leszek Brzozowski Sp. J. 63-800 Gostyń, ul. Poznańska 33, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: Ma??gorzata Zachacz
Opublikowany dnia: 2009-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.