Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A NR XXXII/382/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie odwo??ania Przewodnicz?cego Rady Miejskiej Leszna Pana Piotra Olejniczaka

U C H W A ? A NR XXXII/382/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie odwo??ania Przewodnicz?cego Rady Miejskiej Leszna Pana Piotra Olejniczaka

Numer uchwa??y: 382
Numer sesji: 32
Rok: 2009

U C H W A Ł A NR XXXII/382/2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna Pana Piotra Olejniczaka


Na podstawie art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz § 10 ust. 2 Statutu Leszna (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 122, poz. 2845 z 24 sierpnia 2007 roku ze zmianami), uchwala się co następuje:


§ 1

Rada Miejska w głosowaniu tajnym nie odwołała radnego PIOTRA OLEJNICZAKA z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/382/2009
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna Pana Piotra OlejniczakaPiotr Olejniczak został powołany na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna na pierwszej Sesji obecnej kadencji głosami koalicyjnego Klubu Radnych „CENTRO-PRAWICA PO - PiS - Nowe Leszno” posiadającego w wyniku wyborów większość w Radzie Miejskiej. Odpowiedzialność za utratę większości przez Klub, niemal na samym początku kadencji, a następnie rozwiązanie Klubu bez akceptacji przez jego członków ponosi Piotr Olejniczak. Po powstaniu Klubu radnych PO jak i wcześniej nie respektował ważnych uchwał firmowanych przez radnych opozycji, wspierając swymi głosami radnych SLD i Gospodarnych dla Leszna. W wystąpieniach publicznych pomawia radnych opozycji o działania na szkodę miasta nie mając ku temu żadnych podstaw. Pan P. Olejniczak rezygnując z członkostwa w PO wpisuje się trafnie w ciąg zdarzeń świadczących o braku lojalności wobec opozycyjnej grupy radnych która obdarzyła go zaufaniem. W tym stanie rzeczy uważamy że Piotr Olejniczak utracił niezbędne cechy do sprawowania wyróżniającej funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej i nie powinien jej dalej pełnić z woli radnych opozycji.

Podpisy wnioskodawców:


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.