Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXII/378/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: zwolnienia z op??aty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy os??b zobowi?zanych do ich wymiany w wyniku zmiany z urz?du numer??w porz?dkowych ulicy 1 Maja w Lesznie.

Uchwa??a Nr XXXII/378/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: zwolnienia z op??aty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy os??b zobowi?zanych do ich wymiany w wyniku zmiany z urz?du numer??w porz?dkowych ulicy 1 Maja w Lesznie.

Numer uchwa??y: 378
Numer sesji: 32
Rok: 2009


Uchwała Nr XXXII/378/2009
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmiany z urzędu numerów porządkowych ulicy 1 Maja w Lesznie.


Rada Miejska w Lesznie działając na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zmian.) w związku z art. 79b oraz 98a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.) uchwala co następuje:

§ 1

Zwalnia się z opłaty wnioski o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz nowego prawa jazdy składane przez osoby zobowiązane do ich wymiany z powodu zmiany z urzędu numeru porządkowego ulicy 1 Maja w Lesznie.

§ 2

Zwolnienia udziela się na wniosek osoby uprawnionej ubiegającej się o wymianę dokumentów, o których mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/378/2009
Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2009 roku.W związku ze zmianą numerów porządkowych ulicy 1Maja dla mieszkańców tej ulicy powstał obowiązek wymiany praw jazdy (6 sztuk) oraz dowodów rejestracyjnych (2 szt.). Koszt wymiany będzie wynosił około 516,00 zł.
Ustawa z dnia z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006 r. nr 235 poz. 1701) wprowadziła do ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.) możliwość zmniejszenia opłaty lub zwolnienia od jej uiszczenia osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie:
- nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu (w zakresie zmiany adresu właściciela lub posiadacza pojazdu) lub osób,
- nowego prawa jazdy (w zakresie adresu kierowcy).
Uprawnienie do zmniejszenia opłaty lub zwolnienia od jej uiszczenia przysługuje radzie miejskiej, co czyni ona w drodze uchwały.
Opracował:
Wydział KomunikacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Danuta ??kowska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.