Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXII/376/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie : zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr XXXII/376/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie : zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 376
Numer sesji: 32
Rok: 2009


Uchwała Nr XXXII/376/2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie : zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe do kwoty 3.000,000 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100 ) na rok 2010 na realizację zadania pn.: „Budowa Gimnazjum nr 9 w Lesznie przy ul. Szczepanowskiego” jako II etapu zadania inwestycyjnego zapisanego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym pod pozycją 8.1. „Budowa nowego budynku Gimnazjum nr 9 wraz z halą widowiskowo – sportową”.


§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/376/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych dotyczących budowy Gimnazjum nr 9 w Lesznie przy ul. Szczepanowskiego , które ma być wybudowane w okresie od 15 maja 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r.

Budowa nowego budynku Gimnazjum jest II-etapem inwestycji zapisanej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym pod pozycją 8.1. pn. „Budowa nowego budynku Gimnazjum nr 9 wraz z halą widowiskowo – sportową” .

W wyniku złożonych w dniu 23 kwietnia br. ofert cena najkorzystniejszej oferty wynosi 5.241.644,81 złotych. W specyfikacjach istotnych warunków zamówienia założono , że budowa Gimnazjum zostanie sfinansowana w następujący sposób :
- kwota 2.500.000 zł ze środków przeznaczonych w budżecie miasta na 2009 rok
- kwota 3.000,000 zł jako zobowiązanie finansowe na 2010 rok i w konsekwencji zaplanowanie jej w budżecie miasta na 2010 rok.


Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na dokonanie wyboru wykonawcy, podpisanie z nim umowy i rozpoczęcie realizacji zamówienia.


Opracował
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.