Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXII/374/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: przyj?cia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna.

Uchwa??a Nr XXXII/374/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: przyj?cia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 374
Numer sesji: 32
Rok: 2009Uchwała Nr XXXII/374/2009
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1

Przyjąć Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/374/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia28 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna.W dniu 31 marca 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego konkurs nr 03/II/2009 dla Działania 2.5 „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego”, schemat II „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego”.
Prezydent zdecydował o przystąpieniu Miasta Leszna do konkursu.
Jednym z podstawowych warunków udziału w konkursie jest posiadanie przez wnioskodawcę dokumentu strategicznego pn. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej, który przedstawia diagnozę stanu aktualnego transportu miejskiego w Lesznie oraz optymalny plan jego rozwoju w perspektywie kilku lat uwzględniający zrównoważony rozwój całego miasta na podstawie innych strategicznych dokumentów takich jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju miasta, studium transportowe i inne.
W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, beneficjent – Miasto Leszno może liczyć na dofinansowanie kosztów zakupu nowego taboru autobusowego w wysokości do 80 % całości kosztów kwalifikowanych.
Eksploatowany przez Miejski Zakład Komunikacji tabor autobusowy, mimo dokonania w ostatnich latach znaczących zakupów, nadal pozostawia wiele do życzenia pod względem wieku autobusów, stanu technicznego, kosztów eksploatacji. Dofinansowanie w ramach WRPO zakupu 10-11 nowych autobusów o zróżnicowanej wielkości w znaczący sposób podniesie jakość świadczonych przez MZK usług, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania pasażerów, ułatwi przejazd osobom niepełnosprawnym, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także w istotny sposób obniży emisję zawartych w spalinach szkodliwych substancji.
Ponadto istotne znaczenie ma zmniejszenie kosztów funkcjonowania MZK poprzez obniżenie kosztu wozokilometra oraz rozwiązanie na kilka lat problemu konieczności zakupu nowych autobusów.


Opracował:
WGKiOŚ
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.