Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XXXII/370/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania bud??etu miasta Leszna za rok 2008

U C H W A ? A Nr XXXII/370/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania bud??etu miasta Leszna za rok 2008

Numer uchwa??y: 370
Numer sesji: 32
Rok: 2009


U C H W A Ł A Nr XXXII/370/2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu miasta Leszna za rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) a także w oparciu o art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Leszna udziela absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna za rok 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XXXII/370/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu miasta Leszna za rok 2008.Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu miasta Leszna za rok 2008.


Opracowało:
Biuro Rady Miejskiej
Leszna


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.