Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr XXXI/369/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie nadania Odznaczenia ?? Zas??u??ony dla Miasta Leszna? dla Pana ANDRZEJA KUCZKOWSKIEGO

U C H W A ? A Nr XXXI/369/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie nadania Odznaczenia ?? Zas??u??ony dla Miasta Leszna? dla Pana ANDRZEJA KUCZKOWSKIEGO

Numer uchwa??y: 369
Numer sesji: 31
Rok: 2009U C H W A Ł A Nr XXXI/369/2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie nadania Odznaczenia „ Zasłużony dla Miasta Leszna” dla Pana ANDRZEJA KUCZKOWSKIEGO

§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § § 54 ustęp 2 i 55 Statutu Leszna (uchwała nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)

n a d a j e

Panu ANDRZEJOWI KUCZKOWSKIEMU

O D Z N A C Z E N I E

ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXI/369/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia31 marca 2009 roku w sprawie nadania Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu ANDRZEJOWI KUCZKOWSKIEMU

Andrzej Kuczkowski urodził w Bydgoszczy dnia 07 września 1934 roku. Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie , gdzie w 1951 roku zdał egzamin maturalny. W latach od 1948 do 1955 roku był aktywnym zawodnikiem drużyny piłkarskiej Klubu Sportowego POLONIA 1912 w Lesznie. W czasie jego gry w klubie rozgrywał mecze w II lidze państwowej jako napastnik.
Studia rozpoczął w 1955 roku na Akademii Medycznej w Gdańsku na wydziale lekarskim, które kontynuował na tej uczelni do 1958 roku. Następnie przeniósł się do Poznania i w 1960 roku zdobył dyplom lekarza medycyny.
W czasie studiów w Gdańsku był współorganizatorem pierwszego w Polsce Festiwalu Jazzowego.
Od 1962 roku pracował w Szpitalu Powiatowym w Lesznie (później w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie) na stanowisku asystenta oddziału laryngologicznego – aż do 1973 roku., w którym to roku objął stanowisko oddziału laryngologicznego. Funkcję tą pełnił nieprzerwanie do 2004 roku tzn. do przejścia na zasłużoną emeryturę. Dalej przez kilka lat pracował we własnym gabinecie lekarskim w Lesznie.
W 1978 roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych prezentując pracę pt: „Rozpowszechnienie nawyku palenia tytoniu wśród młodzieży i rodziców Regionu Leszno”
W trakcie pracy zawodowej, pod jego kierunkiem specjalizację z laryngologii uzyskało 16 lekarzy otolaryngologów, którzy z powodzeniem pracują zarówno w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym jak i w placówkach służby zdrowia na terenie zachodniej Polski.
Współpracował naukowo z Kliniką Foniatrii i Audiologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Uczestniczył i często był prelegentem na ponad 100 Zjazdach i Konferencjach Otolaryngologicznych organizowanych w Polsce i za granicą. Zdobytą wiedzę naukową przenosił i stosował w macierzystym szpitalu.
W zakresie działalności zawodowej zawsze stwarzał warunki łatwej dostępności pacjenta do świadczonych usług – uczynny i bezinteresowny – był przykładem dla otoczenia.
Od 1978 do 2004 roku pełnił funkcję Prezesa Oddziału Leszczyńskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Natomiast w 2006 roku otrzymał tytuł Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego., Chirurgów Głowy i Szyi.
W 1978 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, a w 1984 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Dr Andrzej Kuczkowski jest wielkim społecznikiem i to w wielu dziedzinach życia mieszkańców miasta Leszna i tak:
W latach 1990 – 1994 roku gdy zaistniała potrzeba włączenia się w proces transformacji ustrojowej w pierwszej trudnej kadencji samorządu miasta był radnym i Członkiem Zarządu Miasta Leszna, służył samorządowi leszczyńskiemu swoim doświadczeniem i mądrą rozwagą.
Do dnia dzisiejszego jest aktywnym członkiem Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego
Jest założycielem i kilkuletnim v-ce prezesem Klubu Myśli Obywatelskiej.
Brał udział w pracy redakcyjnej książki pt: „Zarys Historii Lecznictwa w Lesznie 1555-1998” pod redakcją prof. dr hab. n. med. Edmunda Waszyńskiego i dr.n.med. Andrzeja Kuczkowskiego
Od 1966 roku do dzisiaj jest członkiem Koła Łowieckiego DROP w Górznie, od 1971 roku jest Prezesem Koła, a w 1990 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Lesznie, obecnie Okręgowej Rady Łowieckiej. W 2005 roku został Członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego. Jest odznaczony wieloma medalami zasługi łowieckiej w tym najwyższym odznaczeniem łowieckim - ZŁOMEM


Opracował w imieniu wnioskodawców
Stanisław Mikołajczyk
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.