Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XXXI/368/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie nadania tytu??u ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Pani Ludomirze Powidzkiej

UCHWA?A NR XXXI/368/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie nadania tytu??u ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Pani Ludomirze Powidzkiej

Numer uchwa??y: 368
Numer sesji: 31
Rok: 2009UCHWAŁA NR XXXI/368/2009

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Leszna”
Pani Ludomirze Powidzkiej

§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z §§ 53, ust. 2, 54, 55 Statutu Leszna (Uchwała Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59 poz. 1252 z 24.08.1999 r. ze zmianami)


n a d a j e
Pani Ludomirze Powidzkiej
O D Z N A C Z E N I E
ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w terminie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/368/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Leszna” Pani Ludomirze Powidzkiej

Pani Ludomira Powidzka w zawodzie nauczycielskim pracuje 43 lata. Od 1992 roku pełni funkcje Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie. Legitymuje się stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych.
W pracy zawodowej i społecznej wykazuje się dużym zaangażowaniem i aktywnością, odpowiedzialnością, rzetelnością i poczuciem dobrze spełnionej powinności.
Pani Ludomira Powidzka z powodzeniem organizuje wiele imprez środowiskowych i patriotycznych: rodzinne festyny, dni otwarte szkoły, występy artystyczne dla seniorów, otwarte święta okolicznościowe np. dzień babci, dziadka, matki oraz wspólne wigilie; obchody świąt państwowych – święto 11 listopada i 3 maja z udziałem kombatantów. Organizowane imprezy cieszą się dużym powodzeniem zarówno wśród dzieci jak i środowiska lokalnego.
Współpracuje: z Przedszkolami 3, 4, 5, 7, 9 w zakresie bezpiecznego przekroczenia progu dojrzałości szkolnej przez dzieci 6-cio letnie; z Domem Pomocy Społecznej i Klubami Seniorów oraz Miejską Orkiestrą Dętą i Zespołem Marżoretek.
Kultywuje tradycje szkoły i dba o jej promocję. Szkoła jest znana jako długoletni (14 lat) organizator dziecięcego i młodzieżowego Koncertu Piosenki Religijnej dla mieszkańców Leszna i powiatu. Promuje nasze Miasto współpracując ze szkołami noszącymi wspólne imię patronki szkoły Marii Konopnickiej ( Krzycko Wielkie, Miejska Górka i 24 Szkoła Powszechna we Lwowie).
Na szczególne podkreślenie zasługuje jej osobiste zaangażowanie w pracę charytatywną na rzecz dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo: organizuje zbiórki odzieży, obuwia i żywności, pozyskuje sponsorów opłacających dożywianie, paczki świąteczne, udział w wycieczkach i zakup podręczników.
W celu otwarcia się na potrzeby uczniów uruchomiona została codzienna „Moja godzina dla Ciebie”.
Wiele uwagi i czasu Pani Ludomira Powidzka poświęca instytucjom i organizacjom muzycznym np.: Fundacja Koncertowa „Pro muzica” – dzięki, której w szkole odbywają się comiesięczne koncerty muzyczne. Sama od wielu lat społecznie prowadzi szkolny zespół mandolinistów uświetniający swoimi występami uroczystości szkolne, środowiskowe i państwowe. Społecznie pełni funkcję Prezesa UKS „Jedynka”, w którym dominuje akrobatyka.
Jako Dyrektor szkoły inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych oraz mobilizuje ich do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, ułatwiając udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Sama również uczestniczy w różnorodnych kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez OKUN, Nowatori Kuratorium Oświaty. Pani Ludomira Powidzka tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów.
Za swoją pracę została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla OHP”, Złotą Odznaką Zasłużonego Członka Towarzystwa Miłośników Lwowa, Odznaką za zasługi dla województwa leszczyńskiego, Medalem KO za zasługi dla oświaty leszczyńskiej.


Opracował :
Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.