Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XXXI/366/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanis??awa Grochowiaka w Lesznie

UCHWA?A NR XXXI/366/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanis??awa Grochowiaka w Lesznie

Numer uchwa??y: 366
Numer sesji: 31
Rok: 2009UCHWAŁA NR XXXI/366/2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna”
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie


§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art.6 ust.1 w związku z art.18 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591) oraz zgodnie z § § 54,55,56 Statutu Leszna stanowiącym załącznik do uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz.1252 zmiany: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2001 roku Nr 136, poz. 2678, Nr 140, poz. 2812 z 2002 roku, Nr 129, poz. 3551 z 2003 r. Nr 151, poz. 2849, z 2007 roku, nr 122, poz. 2845

n a d a j e

Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

O D Z N A C Z E N I E

ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE DO :
UCHWAŁY NR XXXI/366/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 31 marca 2009 roku
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Leszna Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie


Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka jest samorządową instytucją kultury powstałą 28.01.1999 r. z przekształcenia działającej od 1975 roku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Od 1 stycznia 2000 roku pełni też funkcję powiatowej biblioteki dla powiatu ziemskiego. Kontynuuje tradycje upowszechniania książki i czytelnictwa utworzonej w styczniu 1949 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Jest największą biblioteką w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Gromadzi i udostępnia zbiory, rozwija i zaspokaja potrzeby czytelnicze mieszkańców, prowadzi działalność kulturalną, informacyjną, upowszechnieniową, szkoleniową i wydawniczą.
W działaniach tych umiejętnie łączy wieloletnie doświadczenie i fachowość
z nowoczesnością, jaką stanowią formy i metody działania oraz narzędzia - internet i komputery. MBP jest w pełni skomputeryzowana, wszystkie placówki są podłączone do internetu i tworzą jednolitą sieć wewnętrzną w mieście.
Stan czytelnictwa utrzymuje się od lat na bardzo wysokim poziomie (27 czytelników na 100 mieszkańców) i jest jednym z najwyższych w województwie wielkopolskim, podobnie jak wskaźnik wypożyczeń (743 woluminy na 100 mieszkańców).
Oferta kierowana do czytelników jest bardzo bogata, ciągle uzupełniana i tym samym pozwalająca w jak najwyższym stopniu zaspokoić ich potrzeby.
Biblioteka pełni funkcję głównego ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej w tej części wielkopolski. gromadzi i udostępnia wszelkie materiały związane z życiem gospodarczym, społecznym i kulturalnym regionu, opracowuje i wydaje bibliografie. Od 2003 r. działa tu certyfikowany punkt informacji europejskiej.
MBP prowadzi od lat szeroką działalność w zakresie popularyzacji kultury i sztuki, a zwłaszcza upowszechniania książki i czytelnictwa. wychodząc naprzeciw potrzebom różnych grup użytkowników z miasta i regionu, głównie dzieci, młodzieży i studentów, osób czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów, organizuje dla nich wiele form pracy, ujętych w cyklach tematycznych lub imprezach jednorazowych. Oferta jest ciągle uzupełniana, ze względu na szeroki krąg odbiorców, z wykorzystaniem również środków pochodzących z programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego („Promocja czytelnictwa”, „Patriotyzm jutra”).
W ciągu ostatanich lat Biblioteka została uhonorowana wieloma wyróżnieniami, m.in.
2000 – medal „Bibliotheka Magna Perennisque” przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za zasługi na rzecz bibliotekarstwa i czytelnictwa
2002 – najwyższe wyróżnienie – statuetka z brązu w konkursie na najlepiej przeprowadzony Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom przyznane przez fundację ABC XXI program zdrowia emocjonalnego
2002 – III miejsce w kategorii bibliotek publicznych w I edycji konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na „Najlepsze witryny internetowe bibliotek polskich”
2002 – wyróżnienie w konkursie „I Ogólnopolskie Urodziny Kubusia Puchatka” (również nagroda w 2003 r.) – promocja czytelnictwa wśród najmłodszych
2003 – medal „Wielce Zasłużonym dla Kultury” przyznany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
2003 – najwyższe wyróżnienie – super statuetka w konkursie na najlepiej przeprowadzony II Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
2004 – medal fundacji ABC XXI Program Zdrowia Emocjonalnego dla koordynatora akcji na najlepiej przeprowadzony III Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
2007 – I miejsce w konkursie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej I Centrum Animacji Kultury wPoznaniu pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego pt. „Biblioteka Jutra-Dziś”
2007 – medal pamiątkowy Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek za działalność na rzecz książkiPrzygotowała:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: (KE,KiS) -El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.