Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XXXI/365/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie nadania ??Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna? Panu Wies??awowi Osi??skiemu

UCHWA?A NR XXXI/365/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie nadania ??Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna? Panu Wies??awowi Osi??skiemu

Numer uchwa??y: 365
Numer sesji: 31
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXXI/365/2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie nadania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna”
Panu Wiesławowi Osińskiemu


§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § § 54 ustęp 1 i 55 Statutu Leszna (uchwała Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz.1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)

n a d a j e

Panu Wiesławowi Osińskiemu

HONOROWE OBYWATELSTWO MIASTA LESZNA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE DO :
UCHWAŁY NR XXXI/365/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie nadania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna” Panu Wiesławowi Osińskiemu.

Prof. dr hab. Wiesław Osiński jest absolwentem Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu, obecnie Akademii Wychowania Fizycznego. Z uczelnią tą jest zawodowo związany do chwili obecnej. W 1996 roku odebrał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej.
Związki z Lesznem rozpoczęły się w 1993 roku , kiedy to rozpoczął pracę w powstającym wówczas Kolegium Nauczycielskim. Jego aktywność na rzecz naszego Miasta zaowocowała utworzeniem pierwszej państwowej wyższej uczelni w naszym mieście – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Był jej pierwszym rektorem. Funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 2008 r.
Jego zaangażowanie i doświadczenie spowodowało , że uczelnia rozwijała się bardzo dynamicznie. Podczas kadencji prof. dr hab. Wiesława Osińskiego wyremontowano i zmodernizowano budynek główny PWSZ, przy ul. Mickiewicza 5, wyposażono sale wykładowe w nowoczesny sprzęt multimedialny.
Polepszyły się w znacznym stopniu warunki studiowania na uczelni – wyremontowano dom studencki, utworzono mały kompleks sportowy i wybudowano nowoczesną Bibliotekę Uczelnianą.
Wielką wagę przywiązywał profesor Wiesław Osiński do stałego podnoszenia poziomu i jakości kształcenia . W ciągu dziewięciu lat jego kadencji powstały nowe specjalności oraz kierunki kształcenia a nauczyciele akademiccy podejmowali pracę naukową i podnosili swoje kwalifikacje, czego wynikiem są uzyskane stopnie doktora oraz otwarcie wielu przewodów doktorskich.
Działalność prof. dr hab. Wiesława Osińskiego sprawiła, że PWSZ był stale aktywny i obecny w najważniejszych dziedzinach życia społecznego Miasta.
Wiesław Osiński jest m.in. wiceprezesem Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz przewodniczącym Komitetu Wydawniczego PWSZ w Lesznie.
Pełni wiele funkcji w środowiskach naukowych polskich i zagranicznych.
Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Poznańskiego, Medalem „Ad Perpetuam Rei Memoriał”, Złotą Odznaką Akademickiego Związku Sportowego oraz ostatnio Medalem Złotym za Długoletnią Służbę i wielu innymi.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.