Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXXI/360/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie woli wzniesienia w Lesznie pomnika upami?tniaj?cego Stanis??awa Leszczy??skiego

UCHWA?A NR XXXI/360/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie woli wzniesienia w Lesznie pomnika upami?tniaj?cego Stanis??awa Leszczy??skiego

Numer uchwa??y: 360
Numer sesji: 31
Rok: 2009
UCHWAŁA NR XXXI/360/2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie woli wzniesienia w Lesznie pomnika
upamiętniającego Stanisława Leszczyńskiego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża wolę na wzniesienie w Lesznie, na Starówce pomnika nawiązującego do postaci króla Stanisława Leszczyńskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE DO:
UCHWAŁY NR XXXI/360/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 31 marca 2009 roku

w sprawie woli wzniesienia w Lesznie pomnika upamiętniającego Stanisława Leszczyńskiego

Misja strategii promocyjnej określa Leszno, jako miasto otwarte na rozwój, światowy ośrodek sportów lotniczych i sportu żużlowego, miasto króla Leszczyńskiego o bogatej historii i walorach historycznych, o ambicjach kulturalnych, biznesowych i naukowych. Warsztaty przeprowadzone w trakcie prac nad strategią wykazały, że dla zbudowania indywidualnego i wyrazistego obrazu miasta należy wykorzystać jeden z wyróżników jakim jest postać Stanisława Leszczyńskiego, bogata historia miasta i jego zasoby historyczne. Leszczyński jest również wyróżnikiem dla budowania marki regionu oraz podstawą jednego z produktów turystycznych „Leszczyńskie po królewsku”
Urodzony w 1677 we Lwowie Stanisław Leszczyński, dwukrotny król Polski, swoją młodość spędził w Lesznie i okolicach. Inteligentny, wszechstronnie wykształcony, o szerokich zainteresowaniach, wyznawca postępowych poglądów. Przypisuje mu się autorstwo jednego najciekawszych traktatów politycznych XVIII w. – wydanej w 1749 r., niezwykle istotnej dla polskiej myśli politycznej, broszury „Głos wolny wolność ubezpieczający”. Leszczyński to postać barwna, oryginalna, znana w całej Europie.
W 2007 roku opracowana została trasa zwiedzania miasta „Śladami króla Stanisława”. Prowadzi ona przez najpiękniejsze zabytki architektury miasta. W bieżącym roku trasa zostanie oznakowana tablicami informacyjnymi, przybliżającymi turystom najważniejsze informacje o poszczególnych zabytkach. Rzeźba Stanisława Leszczyńskiego stanowić będzie integralny element oznakowanego szlaku, spinający oglądane obiekty w jedną całość. Oznakowanie stanowić będzie przedmiot wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Priorytet VI, Działanie 6.1, Schemat I) .
Opracował:
Wydział Promocji i Rozwoju
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.