Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXI/358/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy P??atnego Parkowania

Uchwa??a Nr XXXI/358/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy P??atnego Parkowania

Numer uchwa??y: 358
Numer sesji: 31
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXI/358/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia w Lesznie
Strefy Płatnego Parkowania


Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 19 , poz. 115 ze zmianami ) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

W Uchwale Nr XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania zmianie ulega §3, który otrzymuje brzmienie:

„ §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego , z mocą od 1 lipca 2009 roku.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego , z mocą od 1 kwietnia 2009 roku

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXXI/358/2009 z dnia 31 marca 2009 roku
zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia w Lesznie
Strefy Płatnego Parkowania
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania . W w/w projekcie Uchwały Prezydent wnosi o dokonanie zmiany terminu wejścia w życie Uchwały nr XXVIII/321/2008 , z 1 kwietnia 2009r. na 1 lipca 2009r. Powyższe wynika z faktu , iż w miesiącu lutym były prowadzone rokowania przedumowne z dostawcą urządzeń do poboru opłat , które nie zostały zakończone podpisaniem umowy . Uniemożliwia to tym samym poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania wraz ze zmianą stawek opłat od dnia 1 kwietnia br.

Opracował :

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Biuro Strefy Płatnego ParkowaniaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.