Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr XXXI/357/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie utworzenia dla przeprowadzenia wybor??w pos????w do Parlamentu Europejskiego obwod??w g??osowania dla os??b uprawnionych do udzia??u w wyborach przebywaj?cych w Szpitalu oraz w Areszcie ??ledczym w Lesznie.

UCHWA?A Nr XXXI/357/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie utworzenia dla przeprowadzenia wybor??w pos????w do Parlamentu Europejskiego obwod??w g??osowania dla os??b uprawnionych do udzia??u w wyborach przebywaj?cych w Szpitalu oraz w Areszcie ??ledczym w Lesznie.

Numer uchwa??y: 357
Numer sesji: 31
Rok: 2009


UCHWAŁA Nr XXXI/357/2009

Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2009 roku


w sprawie utworzenia dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego obwodów głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających w Szpitalu oraz w Areszcie Śledczym w Lesznie.

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze zmianami), w związku z art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360), uchwala się co następuje:


§ 1

Tworzy się obwody głosowania:

Obwód nr 1 z siedzibą – Wojewódzki Szpital Zespolony Leszno, ul. Kiepury 45 dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających w szpitalu.

Obwód nr 34 z siedzibą – Areszt Śledczy Leszno, Pl. Kościuszki 3 dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających
w areszcie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXI/357/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie utworzenia dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego obwodów głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających w Szpitalu oraz w Areszcie Śledczym w Lesznie.


Zgodnie z Uchwałą nr XXX/329/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku w mieście utworzono 34 obwody głosowania, w tym również dla wyborców przebywających w WSzZ i Areszcie Śledczym.

Jednakże zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze zmianami), obwody dla osób przebywających w szpitalu i areszcie śledczym rada gminy zobowiązana jest tworzyć każdorazowo dla danych wyborów.

W związku z powyższym tworzy się obwód głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach, przebywających w Szpitalu i Areszcie Śledczym w Lesznie.
Opracowanie:

Urzędnik Wyborczy
Miasta Leszna
Maciej DZIAMSKI

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.