Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr XXXI/ 354/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 marca 2009 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XI/99/2003 Rady Miejskiej Leszna w sprawie ustalenia wysoko??ci op??at za usuwanie z drogi pojazd??w i ich parkowanie

UCHWA?A Nr XXXI/ 354/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 marca 2009 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XI/99/2003 Rady Miejskiej Leszna w sprawie ustalenia wysoko??ci op??at za usuwanie z drogi pojazd??w i ich parkowanie

Numer uchwa??y: 354
Numer sesji: 31
Rok: 2009UCHWAŁA Nr XXXI/ 354/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 31 marca 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr XI/99/2003 Rady Miejskiej Leszna w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich parkowanie

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001r nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XI/99/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich parkowanie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 151 poz. 2850).
w § 1 ust. 1 lit. g otrzymuje brzmienie
„g/ Zastosowanie dźwigu samojezdnego do załadunku lub rozładunku 150,00 zł/1 roboczo-godzinę”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE


do Uchwały Nr XXXI/354/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku zmieniającej Uchwałę Nr XI/99/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich parkowanie


Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/99/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich parkowanie .

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym Rada Miejska jako Rada Powiatu Grodzkiego w roku 2003r. ustaliła wysokość opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich parkowanie. Jedną ze stawek jest stawka za usługę usunięcia pojazdu z drogi z zastosowaniem dźwigu samojezdnego do załadunku i rozładunku, która została ustalona w wysokości 15,00 zł. Firma P.H.U. Super-Pol, która dysponuje takim sprzętem i ma umowę na wykonywanie przedmiotowych usług wystąpiła o zmianę przedmiotowej stawki , gdyż jej wysokość jest nieadekwatna do rzeczywistych kosztów i pracy wykonywanych usług.

Przygotował:
MZDiI


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.