Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIX/479/2006 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygni?cie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ?? Uchwa??a Nr 16/583/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 lipca 2006 r.

Uchwa??a nr XXXIX/479/2006 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygni?cie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ?? Uchwa??a Nr 16/583/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 lipca 2006 r.

Numer uchwa??y: 2006/39/479
Numer sesji: 39
Rok: 2006

 

 

Uchwała nr XXXIX/479/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 sierpnia 2006 roku

 

w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Uchwała Nr 16/583/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 lipca 2006 r.

 

 

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miejska Leszna postanawia:

 

§ 1

 

Wnieść skargę na rozstrzygniecie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Uchwała Nr 16/657/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 lipca 2006 r.

§ 2

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna Pana Tomasza Malepszego do sporządzenia, wniesienia i popierania skargi przed Sądem Administracyjnym.

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna

 

 

          Wojciech RAJEWSKI

 

 

 
 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XXXIX/479/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Uchwała Nr 16/583/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 lipca 2006 r.

 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 26 lipca 2006 roku (Uchwała Nr 16/583/2006) orzekło nieważność postanowień § 1 uchwały Nr XXXVIII/456/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/400/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2006 zmienionej uchwałą Nr XXXVII/447/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku. Przedmiotową uchwałą Rada Miejska Leszna dokonała m. in. zmiany stawki jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie (utrzymanie obiektów sportowych z 3,18 zł do 5,00 zł za 1m2 powierzchni). Zmiana stawki podyktowana była koniecznością sfinansowania kary pieniężnej w wysokości 409.662,62 zł w związku z usunięciem drzew na stadionie w Zaborowie bez wymaganego zezwolenia. Kolegium Izby podnosi, iż istotą dotacji przedmiotowych jest dotowanie przedmiotu działalności. Dotacje przedmiotowe przyjmują charakter dopłat do określonego rodzaju wyrobów czy usług i dlatego w tym zakresie nie mieszczą się kary nałożone na Zakład. Miasto Leszno nie zgadza się ze stanowiskiem reprezentowanym przez Izbę, gdyż kara jest również elementem kosztów utrzymania obiektów i dlatego chce wnieść skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

 

Opracował:

Wydział Budżetu

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.