Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A nr XXXVI/433/2006 w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od op??aty z tytu??u przekszta??cenia prawa wieczystego u??ytkowania w prawo w??asno??ci

UCHWA?A nr XXXVI/433/2006 w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od op??aty z tytu??u przekszta??cenia prawa wieczystego u??ytkowania w prawo w??asno??ci

Numer uchwa??y: 2006/36/433
Numer sesji: 36
Rok: 2006

 

UCHWAŁA nr XXXVI/433/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2006 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
      przekształcenia  prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz.U. Nr 175, poz. 1459), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1.

 

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych przy n/w ulicach:

B. Żeleńskiego              dz. nr 167                    ark.m.            o pow. 252 m2                KW nr 17019

Chocimskiej                  dz. nr 237/25               ark.m. 107    o pow. 506m2                 KW nr 23271

Cybulskiego                  dz. nr 65/30, 65/103  ark.m. 41       o pow. 335m2                 KW nr 33983

Francuskiej                    dz. nr 16/4                   ark m. 31      o pow. 402m2                 KW nr 35123

                                          dz. nr 10/3                   ark.m. 31      o pow. 543m2                  KW nr 31274

Grunwaldzkiej               dz. nr 19/15                 ark.m. 44      o pow. 388m2                 KW nr 12521

Iwaszkiewicza               dz. nr 55                      ark.m. 2         o pow. 348m2                 KW nr 17360

Jackowskiego               dz. nr 23/20                 ark.m. 94       o pow. 282m2                KW nr 13528

Wł. Jagiełły                     dz. nr 66                       ark.m. 109    o pow. 428m2                 KW nr 21001

                                          dz. nr 202                     ark.m. 109    o pow. 491m2                 KW nr 21322

Jeziorkowskiej              dz. nr 227                     ark.m. 109    o pow. 243m2                KW nr 20889

Kmicica                           dz. nr 493/5                  ark.m. 107    o pow. 699m2                KW nr 23075

Kołłątaja                          dz. nr 118/4                  ark.m. 55      o pow. 575m2                KW nr 13007

Korfantego                     dz. nr 1/112                  ark.m. 14       o pow. 379m2               KW nr 34616

                                           dz. nr 1/111                  ark.m. 14      o pow. 379m2                KW nr 34607

Królowej Jadwigi          dz. nr 29                        ark.m. 46       o pow. 531m2               KW nr 1747

Litewskiej                        dz. nr 55/3                     ark.m. 31      o pow. 426m2                KW nr 29707

Lubuskiej                        dz. nr 30                         ark.m. 50      o pow. 880m2               KW nr 9933

Na Skarpie                      dz. nr 58/60, 58/66       ark.m. 41

                                           dz. nr 58/59, 58/67       ark.m. 41      o pow. 507m2                KW nr 33546

                                           dz. nr 58/39, 58/87       ark.m. 41      o pow. 335m2                KW nr 33562

                                           dz. nr 58/52, 58/51       ark.m. 41

                                           dz. nr 58/74, 58/75       ark.m. 41      o pow. 501m2                KW nr 35590

Obotryckiej                     dz. nr 27/4                      ark.m. 49      o pow. 385m2               KW nr 13004

Ogińskiego                     dz. nr 66/6                      ark.m. 41      o pow. 242m2               KW nr 33948

                                           dz. nr 65/83                    ark.m. 41     o pow. 322m2               KW nr 33966

                                            dz. nr 66/7                     ark.m. 41     o pow. 242m2               KW nr 33971

Olszewskiego                 dz. nr 96                         ark.m. 3       o pow. 403m2               KW nr 16390

Ordonówny                     dz. nr 65/56                    ark.m. 41     o pow. 499m2              KW nr 33938

Orłowskiego                   dz. nr 166                        ark.m. 3       o pow. 295m2              KW nr 18851

Osieckiej                          dz. nr 30                         ark.m. 24      o pow. 600m2              KW nr 20163

Przybyszewskiego        dz. nr 65/36                   ark.m. 41      o pow. 286m2             KW nr 33982

Rataja                                dz. nr 1/55                      ark.m. 14      o pow. 345m2             KW nr 38103

                                           dz. nr 1/54, 1/72             ark.m. 14      o pow. 291 m2            KW nr 38105

Rocha Kowalskiego     dz. nr 494/9                    ark.m. 107    o pow. 794 m2            KW nr 26386

Solskiego                         dz. nr 1/208                   ark.m. 40      o pow. 205m2              KW nr 33756

                                            dz. nr 1/200                   ark.m. 40      o pow. 208m2              KW nr 34224

                                            dz. nr 64/50                   ark.m. 41      o pow. 153m2              KW nr 33888

Święciechowskiej          dz. nr 40                        ark.m. 53      o pow. 437m2              KW nr 34272

                                            dz. nr 23                        ark.m. 53      o pow. 427m2              KW nr 20421

Szymanowskiego          dz. nr 79                        ark.m. 4        o pow. 470m2              KW nr 17198

Traugutta                         dz. nr 112                      ark.m. 2        o pow. 447m2              KW nr 17749

                                           dz. nr 18                         ark.m. 2        o pow. 603m2              KW nr 17879

Wiatracznej                     dz. nr 115/2                   ark.m. 10      o pow. 551m2              KW nr 10594

Wilkońskiego                 dz. nr 30                         ark.m. 10      o pow. 477m2              KW nr 10770

Wolińskiej                       dz. nr 11                         ark.m. 50       o pow. 921m2             KW nr 14077

Wołodyjowskiego        dz. nr 238/19                  ark.m. 107    o pow. 579m2             KW nr 26340

                                          dz. nr 238/18                  ark.m. 107

                                          dz. nr 238/9                    ark.m. 107     o pow. 617m2            KW nr 26352

                                          dz. nr 239/8                    ark.m. 107

 

§ 2.

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XXXVI/433/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 marca 2006 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
       przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

 

                        Z wnioskiem o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zwrócili się użytkownicy wieczyści, którzy obecnie posiadają co do przedmiotowego gruntu prawo użytkowania wieczystego.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości, która weszła w życie z dniem 13 października 2005 r., umożliwia użytkownikom wieczystym przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu oddanego na jego rzecz w użytkowanie wieczyste z zastosowaniem bonifikaty w opłacie za przekształcenie na zasadach wynikających z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Punktem wyjścia do ustalenia wysokości opłaty jest określenie wartości rynkowej gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej według stanu na dzień sprzedaży.

Opłata za przekształcenie, ustalona jest w trybie administracyjnym, poprzez wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z możliwością udzielenia bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za zgodą Rady.

W chwili obecnej zauważa się wzrost zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez użytkowników wieczystych z możliwością uzyskania 80% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.

Wobec powyższego uzasadnienia wnosi się projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.