Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XXX/344/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie akceptacji sprawozda?? z dzia??alno??ci i plan??w pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna.

U C H W A ? A Nr XXX/344/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie akceptacji sprawozda?? z dzia??alno??ci i plan??w pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna.

Numer uchwa??y: 344
Numer sesji: 30
Rok: 2009

U C H W A Ł A Nr XXX/344/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie akceptacji sprawozdań z działalności i planów pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 29 ust. 2 i § 33 Regulaminu Rady Miejskiej - Załącznika Nr 4 do Statutu Leszna (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 1999 roku Nr 59, poz.1252 ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

§ 1

Zaakceptować sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej Leszna za rok 2008 stanowiące Załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Zaakceptować plany pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna na rok 2009 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr OLEJNICZAK


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXX/344/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie akceptacji sprawozdań z działalności i planów pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna.

Przedstawione przez Komisje stałe Rady Miejskiej sprawozdania za 2008 rok i plany pracy na 2009 rok zostały przyjęte przez poszczególne komisje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna wnosi o przyjęcie uchwały w proponowanej treści.


Opracowało:
Biuro Rady Miejskiej
Leszna

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Leszek Krzy??a??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.