Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXX/339/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: udzielenia przez Miasto Leszno w 2010 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu na zadanie pn.: ??Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P W??oszakowice ?? Jezierzyce Ko??cielne i drogi powiatowej nr 4759P w m. W??oszakowice?

Uchwa??a Nr XXX/339/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: udzielenia przez Miasto Leszno w 2010 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu na zadanie pn.: ??Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P W??oszakowice ?? Jezierzyce Ko??cielne i drogi powiatowej nr 4759P w m. W??oszakowice?

Numer uchwa??y: 339
Numer sesji: 30
Rok: 2009


Uchwała Nr XXX/339/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie: udzielenia przez Miasto Leszno w 2010 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P
w m. Włoszakowice”


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić się z budżetu Miasta Leszna w 2010 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice”.

§ 2

1. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia stosownej umowy ze Starostą Powiatu Leszczyńskiego.

3. Spłata zobowiązania z tytułu o którym mowa w § 1 nastąpi z dochodów własnych miasta.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXX/339/2009
z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie: udzielenia przez Miasto Leszno w 2010 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P
w m. Włoszakowice”


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice”.

Ze względów technicznych realizacja II etapu kompleksowej przebudowy trasy Leszno – Boszkowo będzie realizowana w roku 2010.


Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.