Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr XXX/335/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud??etu miasta Leszna na 2009 rok, na rzecz Wojew??dztwa Wielkopolskiego.

UCHWA?A Nr XXX/335/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud??etu miasta Leszna na 2009 rok, na rzecz Wojew??dztwa Wielkopolskiego.

Numer uchwa??y: 335
Numer sesji: 30
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXX/335/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na 2009 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.


Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), uchwala się co następuje :


§ 1

Udziela się z budżetu Miasta Leszna pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości 26.500 zł ( słownie dwadzieścia sześć tysięcy pięćset zł ) na następujące zadania :
a) dofinansowanie zakupu i konserwacji muzealiów oraz organizacja imprez kulturalnych na kwotę 18.500 zł dla Muzeum Okręgowego w Lesznie,
b) dofinansowanie imprez kulturalnych na kwotę 8.000 zł dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowy stanowiącej podstawę przekazania środków, o których mowa w §1 .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXX/335/2009 z dnia26 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na 2009 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

Muzeum Okręgowe w Lesznie oraz Centrum Kultury i Sztuki , instytucje kultury podległe Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dużą część swojej oferty programowej kierują do mieszkańców Leszna . Dofinansowanie przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców naszego miasta lub też tematycznie związanych z Lesznem organizowanych przez te instytucje wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami podjęcia uchwały o udzieleniu przez Miasto pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia stosownego porozumienia .
Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone są na następujące zadania :
1/ Dofinansowanie dla Muzeum Okręgowego w Lesznie na :
- konserwację zespołu XVII i XVIII-wiecznych kamiennych płyt epitafijnych – 10.000,-
- uzupełnienie kolekcji druków związanych z Lesznem i rodziną Leszczyńskich – 3.000,-
- II Ogólnopolski Konkurs na grafikę i rzeźbę o tematyce muzycznej – 2.500,-
- zakup pamiątek po Leszczyńskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” – 3.000,-

2/ Dofinansowanie dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie na :
- warsztaty dudziarskie – 5.500,-
- Seanse DKF „ODLOT” przy CKiS – 2.500,-Opracował :
Wydział Kultury i Kultury FizycznejInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.