Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Bie???c? dostaw? materia????w biurowych oraz papieru kserograficznego do Urz?du Miasta Leszna?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Bie???c? dostaw? materia????w biurowych oraz papieru kserograficznego do Urz?du Miasta Leszna?.


Leszno, dnia 23 lutego 2009 roku

OR-A 341/03/2009


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Bieżącą dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego do Urzędu Miasta Leszna”.

1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:

Oferta Nr 1 – „Format Papier” Firma Handlowo-Usługowa
Beta, Zdzisław Całujek Sp. C.
ul. Święciechowska 96
64-100 Leszno

Cena ofertowa: 74.277,77 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta Nr 2 – Biuro Partner Sp. C.
ul. Towarowa 1
64-100 Leszno

Cena ofertowa: 94.104,47 brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta Nr 3 – „Technika Biurowa” Sp. C. Beata i Marek Kaszuba
ul. Ułańska 9
64-100 Leszno

Cena ofertowa: 83.622,43 brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
Po uwzględnieniu konsekwencji rachunkowych dokonanych przez Zamawiającego poprawek poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 1 otrzymała 100 pkt (najniższa cena)

Oferta Nr 2
74.277,77
94.104,47 x 100 = 78,93 pkt

Oferta Nr 3
74.277,77
83.622,43 x 100 = 88,83 pkt


W związku z powyższym do realizacja przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca Firma Handlowo-Usługowa „Format-Papier” Sp. C. Beata, Zdzisław Całujek ul. Święciechowska 96 64-100 Leszno, który spełnił wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zaproponował najniższą cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny oferty.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.