Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » WYMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

WYMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---


Organ gminy wydaje wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2        (  inny podmiot dysponujący tytułem prawnym) decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania sie.  ( art. 35)

Wymagane dokumenty:

- wniosek,
- kopia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 10 zł

Miejsce złożenia dokumentów:

- Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, I piętro, pok. 13,

tel. 065 529-82-30.

Termin i sposób załatwienia:

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m. in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy policji, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych.
Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów ( w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewódy Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010, Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopad 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz.U z 2014 r., poz 1628),

Ustawa z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.267 z zm.)

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 2009-02-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-01
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.