Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zam??wienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 69 ?? zapytania o cen?? dla zadania ??wykonanie podzia??u geodezyjnego nieruchomo??ci zabudowanych i niezabudowanych po??o??onych w Lesznie, stanowi?cych w??asno??? Miasta Leszna i Skarbu Pa??stwa".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zam??wienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 69 ?? zapytania o cen?? dla zadania ??wykonanie podzia??u geodezyjnego nieruchomo??ci zabudowanych i niezabudowanych po??o??onych w Lesznie, stanowi?cych w??asno??? Miasta Leszna i Skarbu Pa??stwa".


Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty z zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 69 „ zapytania o cenę” dla zadania „wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Lesznie, stanowiących własność Miasta Leszna i Skarbu Państwa, polegającego na wydzieleniu z jednej nieruchomości przed podziałem:
a). dwóch działek gruntu
b). trzech i każdej następnej działki gruntu,


Zamawiający; Miasto Leszno reprezentowane przez Prezydenta Miasta Leszna
Prowadzący postępowanie; Urząd Miasta Leszna Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Otwarcie ofert:            - 30.01.2009 r.
2. Wybór oferty               - 10.02.2009 r.
3. Ilość złożonych ofert:  - 7 ofert
4. Ilość punktów wybranej oferty: - 100 pkt.
5. Nazwa i adres wykonawcy najkorzystniejszej oferty:

- Usługi Geodezyjno- Kartograficzne GEObit
A. Wojtyniak, S. Formanowski Sp. J.
64-100 Leszno, ul. Kąkolewska 21

6. Uzasadnienie wyboru oferty: - najniższa cena


7. Nazwa i adres pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty i ilość otrzymanych pkt.:

- Usługi Geodezyjno- Kartograficzne i Konsultingowe
„ GEOBUD” Sp.c. Krzysztof Wójcik i Remigiusz
Domagała , 64-100 Leszno ul. 17 Stycznia 109
- dla zadania z pkt. a). 94,88 pkt.
- dla zadania z pkt. b). 78,15 pkt.


- KONTAKT Elżbieta Klecha
64-100 Leszno, ul. Czechosłowacka 22/4
- dla zadania z pkt. a). 93,33 pkt.
- dla zadania z pkt. b). 64,06 pkt.

- Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i
Kartograficznych , Koncesjonowana Spółka
Cywilna, 64-100 leszno, ul. Krzywa 2
- dla zadania z pkt. a). 70 pkt.
- dla zadania z pkt. b). 80,39 pkt.

- Biuro Usług Geodezyjnych- Kartograficznych
inż. Jacek Kołodziej, 64-10 Leszno,
ul. Święciechowska 3
- dla zadania z pkt. a). 82,35 pkt.
- dla zadania z pkt. b). 89,13 pkt.


- Usługi Geodezyjno- Kartograficzne
Wiesław Ławecki
64-100 Leszno, ul. Czechosłowacka 19/2
- dla zadania z pkt. a). 93,33 pkt.
- dla zadania z pkt. b). 80,39 pkt.

8. Wykonawcy wykluczeni z postępowania, których oferty zostały odrzucone:

- Usługi Geodezyjno- Kartograficzne
FDF PRYZMAT Sp. c. , 64-100 Leszno
ul. Narutowicza 61

W wyznaczonym terminie wykonawca nie złożył
wymaganego dokumentu potwierdzającego
spełnienie warunków udziału w postępowaniu
( brak pełnomocnictwa pozostałych wspólników
Spółki do złożenia oferty przez wspólnika, który
podpisał ofertę)
Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 3 Pzp wykonawca
podlega wykluczeniu, a ofertę w myśl art. 24 ust. 4
uznaje się za odrzuconą.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Mariusz Glapiak
Opublikowany dnia: 2009-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.