Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zam??wienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 69 ?? zapytania o cen?? dla zadania ??Wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci gruntowych zabudowanych i niezabudowanych".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zam??wienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 69 ?? zapytania o cen?? dla zadania ??Wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci gruntowych zabudowanych i niezabudowanych".


Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty z zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 69 „ zapytania o cenę” dla zadania „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych dla potrzeb:
1/ zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Leszna lub Skarbu Państwa        oraz  nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Leszna lub Skarbu Państwa,
2/ sprzedaży gruntu na rzecz jego użytkownika wieczystego oraz dla celu przekształcenia prawa   użytkowania wieczystego w prawo własności ,
3/ aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ,
4/ ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, jeżeli w wyniku podziału
    powstanie:
    b). powyżej 30 nowo wydzielonych działek
    c). za sporządzenie opinii dla nieruchomości, jeżeli nie nastąpi wzrost jej wartości
5/ ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu pobudowania urządzeń infrastruktury
    technicznej, jeżeli w zasięgu oddziaływania zadania inwestycyjnego znajduje się:
    a). do 10 nieruchomości
    b). powyżej 10 nieruchomości – za operat szacunkowy ......% ceny z pkt. a). ”

Zamawiający; Miasto Leszno reprezentowane przez Prezydenta Miasta Leszna
Prowadzący postępowanie: Urząd Miasta Leszna Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Otwarcie ofert:           - 30.01.2009 r.
2. Wybór oferty              - 05.02.2009 r.
3. Ilość złożonych ofert: - 5 oferty
4. Ilość punktów wybranej oferty: - 100 pkt.
5. Nazwa i adres wykonawcy najkorzystniejszej oferty:

- dla zadania 1/.  - Irena Jakubiak ul. Sułkowskiego 26/10, 64-100 Leszno

- dla zadania 2/. – WARBUD Sp. c. M.L. Janiak Zakład Wycen
Obsługi Budownictwa i Obrotu
Nieruchomościami, ul. Rynek 35,
64-100 Leszno

- dla zadania 3/. - WARBUD Sp. c. M.L. Janiak Zakład Wycen
Obsługi Budownictwa i Obrotu
Nieruchomościami, ul. Rynek 35,
64-100 Leszno 

- dla zadania 4 b/. - WARBUD Sp. c. M.L. Janiak Zakład Wycen
Obsługi Budownictwa i Obrotu
Nieruchomościami, ul. Rynek 35,
64-100 Leszno

- dla zadania 4 c/. – Irena Jakubiak
Ul. Sułkowskiego 26/10, 64-100 Leszno

- dla zadania 5 a/. , b/. - Irena Jakubiak
Ul. Sułkowskiego 26/10, 64-100 Leszno
( w zakresie do 17 nieruch. ) 

- WARBUD Sp. c. M.L. Janiak Zakład Wycen
Obsługi Budownictwa i Obrotu
Nieruchomościami, ul. Rynek 35,
64-100 Leszno (w zakresie powyżej 17
nieruchomości )

6. Uzasadnienie wyboru oferty: - najniższa cena

7. Nazwa i adres pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty:

- TALSTER Sp.c. Stanisław, Piotr i Grażyna
ilość otrzymanych pkt. Talarscy, ul. Łaziebna 3, 64-100 Leszno
dla zadania 1/. - 64 pkt.
dla zadania 2/. – 48 pkt.
dla zadania 3/. – 40 pkt.
dla zadania 4/ b)- 50 pkt.
c) – 20 pkt.
dla zadania 5/. a) – 12 pkt.
b) – 0,75 pkt.

- PPHU „ MAFO- BIS” Barbara Formanowicz
ul. Rynek 12/13, 63-900 Rawicz
dla zadania 1/. - 32 pkt.
dla zadania 2/. – 60 pkt.
dla zadania 3/. – 60 pkt.
dla zadania IV b)- 30,76 pkt.
c) – 20 pkt.
dla zadania 5/. a) – 8 pkt.
b) – 0,30 pkt.

- Wielkopolskie Biura Wycena i Obrót
Nieruchomościami Grażyna Bąk- Horała
64-100 Leszno, ul. Niepodległości 21/27
dla zadania 1/. – 72,72 pkt.
dla zadania 2/. – 92,30 pkt.
dla zadania 3/. – 92,30 pkt.
dla zadania IV b)- 40 pkt.
c) – 40 pkt.
dla zadania 5/. a) – 24 pkt.
b) – 2,4 pkt.

- Irena Jakubiak , ul. Sulkowskiego 26/10
64-100 Leszno
dla zadania 2/ – 80 pkt.
dla zadania 3/ – 60 pkt.
dla zadania 4/ b)- 66,66 pkt.

- Zakład Wycen Obsługi Budownictwa
i Obrotu Nieruchomościami WARBUD Sp. c.
M.L. Janiak
dla zadania 1/ - 2 pkt.
dla zadania 4/ c). – 20 pkt.

8. Wykonawcy, których oferty
zostały odrzucone: - brak

9. Wykonawcy wykluczeni
z postępowania - brak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Mariusz Glapiak
Opublikowany dnia: 2009-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.