Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu o cen? na bie???c? dostaw? materia????w eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urz?du Miasta Leszna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu o cen? na bie???c? dostaw? materia????w eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urz?du Miasta Leszna


Leszno, dnia 30 stycznia 2009 roku


OR-A 341/02/2009INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot: Zapytania o cenę na bieżącą dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Miasta Leszna.

1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:

Oferta Nr 1 – Grupa CELS Szymon Ciszyk
ul. Bolesława Chrobrego 13, 64-100 Leszno
Cena ofertowa: 137.710,78 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta Nr 2 – TECHNIKA BIUROWA s. c. Beata i Zdzisław Kaszuba
ul. Ułańska 9, 64-100 Leszno
Cena ofertowa: 142.570,48 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta Nr 3 – LOGIN COMPUTER Bogna Han
ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno
Cena ofertowa: 150.462,93 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta Nr 4 – Firma Handlowo Usługowa
„Format-Papier” S.C. Beata, Zdzisław Całujek
ul. Święciechowska 96 64-100 Leszno
Cena ofertowa: 137.156,66 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.


Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 4 otrzymała100 pkt (najniższa cena)

Oferta Nr 1
137.156,66
137.710,78 x 100 = 99,59 pkt

Oferta Nr 2
137.156,66
142.570,48 x 100 = 96,20 pkt

Oferta Nr 3
137.156,66
150.462,93 x 100 = 91,15 pkt


W związku z powyższym do realizacja przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca Firma Handlowo-Usługowa „Format-Papier” S.C. Beata, Zdzisław Całujek, który spełnił wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zaproponował najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny oferty.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-01-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.