Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr XXVIII/ 332/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniaj?ca uchwa??? Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do udzielania pe??nomocnictw radcom prawnym lub adwokatom dzia??aj?cym w imieniu Rady Miejskiej Leszna.

UCHWA?A Nr XXVIII/ 332/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniaj?ca uchwa??? Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do udzielania pe??nomocnictw radcom prawnym lub adwokatom dzia??aj?cym w imieniu Rady Miejskiej Leszna.

Numer uchwa??y: 332
Numer sesji: 28
Rok: 2008


UCHWAŁA Nr XXVIII/ 332/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2008r.
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do udzielania pełnomocnictw radcom prawnym lub adwokatom działającym w imieniu Rady Miejskiej Leszna.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1
W uchwale Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do udzielania pełnomocnictw radcom prawnym lub adwokatom działającym w imieniu Rady Miejskiej Leszna § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Rada Miejska Leszna upoważnia Prezydenta Miasta Leszna do udzielania pełnomocnictw radcom prawnym lub adwokatom działającym w imieniu Rady Miejskiej Leszna w przedmiocie zaskarżenia rozstrzygnięć nadzorczych do WSA i NSA, udzielania odpowiedzi na skargi innych podmiotów na uchwały Rady, składania skarg kasacyjnych na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz w innych sytuacjach wymagających zastępstwa prawnego.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 22 grudnia 2008r.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVIII/332/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008r.
zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do udzielania pełnomocnictw radcom prawnym lub adwokatom działającym w imieniu Rady Miejskiej Leszna.


Proponowana zmiana § 1 uchwały Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do udzielania pełnomocnictw radcom prawnym lub adwokatom działającym w imieniu Rady Miejskiej Leszna faktycznie polega na dopisaniu do dotychczasowej treści wyrazów: „składania skarg kasacyjnych na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego”. Uzupełnienie dotychczasowej treści o cytowany zapis zostało podyktowane faktem, że po raz pierwszy od dnia wejścia w życie zmienianej uchwały będzie składana skarga kasacyjna oraz ma na celu uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych czy zakres uchwały obejmuje również upoważnienie dla Prezydenta Miasta do udzielania pełnomocnictw do składania skarg kasacyjnych na wyroki wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Emilia Sworacka radca prawny
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.