Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXVIII/330/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotycz?cego plan??w Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie obni??enia wieku dzieci obj?tym obowi?zkiem szkolnym

Uchwa??a Nr XXVIII/330/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotycz?cego plan??w Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie obni??enia wieku dzieci obj?tym obowi?zkiem szkolnym

Numer uchwa??y: 330
Numer sesji: 28
Rok: 2008
Uchwała Nr XXVIII/330/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotyczącego planów Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie obniżenia wieku dzieci objętym obowiązkiem szkolnymNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

S T A N O W I S K O
Rady Miejskiej Leszna

Rada Miejska Leszna z dezaprobatą przyjmuje zapowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci od 6 roku życia w roku szkolnym 2009/2010.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


§ 3

Przekazanie niniejszego stanowiska Premierowi RP, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, Ministerstwu Edukacji Narodowej, Parlamentarzystom okręgu leszczyńsko-kaliskiego oraz ogłoszenie go do publicznej wiadomości powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski
UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVIII/330/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotyczącego planów Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie obniżenia wieku dzieci objętym obowiązkiem szkolnymW odpowiedzi na obawy rodziców, Rada Miejska Leszna przedstawia swoje negatywne stanowisko w sprawie projektu obniżenia wieku szkolnego zaprezentowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obecnie dzieci 6-letnie rozpoczynają obowiązkową edukację w „zerówkach”, które są zorganizowane w przedszkolach i szkołach. Warunki przebywania dzieci w budynkach przedszkolnych są znacznie lepsze, zapewniają bezpieczeństwo i lepsze warunki edukacyjne niż „zerówkach” szkolnych. W przedszkolach dzieci mają zagwarantowane przestronne sale z zabawkami, bezpieczne szatnie, łazienki dostosowane do potrzeb małych dzieci, trzy posiłki dziennie, stałą opieka w kameralnej atmosferze, plac zabaw. Tego nie może zagwarantować szkoła.
Podsumowując te wszystkie zagrożenia, problemy oraz wątpliwości, jesteśmy przekonani że wdrożenie zmiany obniżenia wieku szkolnego w prezentowanej obecnie formie, będzie skutkowało znacznym pogorszeniem warunków edukacji dla najmłodszych dzieci.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Klub Radnych PiS
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.