Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVIII/320/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyj?cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problem??w Alkoholowych na rok 2009

Uchwa??a nr XXVIII/320/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyj?cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problem??w Alkoholowych na rok 2009

Numer uchwa??y: 320
Numer sesji: 28
Rok: 2008

Uchwała nr XXVIII/320/2008


Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4' ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DZ. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami) Rada Miejska Leszna stanowi co następuje:


§ 1

Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009.


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech RajewskiUzasadnienie
do Uchwały nr XXVIII/320/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa lokalną politykę minimalizowania szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu.
Strategicznym celem jest przeciwdziałanie problemom alkoholowym.
W programie przyjmuje się pięć priorytetów:
- rozwiązywanie problemów alkoholowych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- współdziałanie z instytucjami i organizacjami,
- monitoring.
Program został przyjęty jednogłośnie na posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 13.11.2008 roku.
Opracowało:
Biuro ds. Uzależnień


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bo??ena Moksiewicz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.