Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVIII/319/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2009

Uchwa??a Nr XXVIII/319/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2009

Numer uchwa??y: 319
Numer sesji: 28
Rok: 2008


Uchwała Nr XXVIII/319/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2009


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się na rok 2009 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1. Miejski Zakład Komunikacji – kwota jednostkowa brutto
- przewozy w komunikacji miejskiej – 2,62 zł na 1 wozokilometr
- przewozy osób niepełnosprawnych – 2,37 zł na 1 wozokilometr

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych
- remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 19,7903 zł na 1 m2 powierzchni

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- utrzymanie obiektów sportowych – 4,50 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
- utrzymanie budynku „czarnego” – 32,36 zł na 1 m2 powierzchni


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/319/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2009


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały ustalającej wysokość stawek dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych działających w Lesznie w 2009 roku.
W uchwale przedstawiono stawki jednostkowe stanowiące podstawę wyliczenia wysokości dotowanych rodzajów działalności, mając na uwadze, że możliwość dotowania wynikająca z ustawy o finansach publicznych ograniczona została art. 24 ust. 7 do 50 % kosztów jego działalności.
Stawki jednostkowe określone są na okres roczny.
Dotowaniu podlegają te rodzaje działalności, z których zakłady budżetowe uzyskują dochody własne nie pokrywające kosztów ich wykonywania:
1. za przewozy w komunikacji miejskiej oraz osób niepełnosprawnych MZK uzyskuje dochody z tytułu sprzedaży biletów,
2. na działalność remontową komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna, MZBK uzyskuje dochody z tytułu czynszu,
3. na utrzymanie obiektów sportowych i budynku „czarnego”, MOSiR uzyskuje dochody z tytułu wydzierżawiania ich powierzchni.

Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.