Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVIII/ 315/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?zania finansowego na lata 2009 ?? 2012

Uchwa??a Nr XXVIII/ 315/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?zania finansowego na lata 2009 ?? 2012

Numer uchwa??y: 315
Numer sesji: 28
Rok: 2008
Uchwała Nr XXVIII/ 315/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2009 – 2012


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe na lata
2009 – 2012 na wynagrodzenie za organizację, przeprowadzenie, obsługę
i gwarantowanie emisji obligacji ( VII emisja ) dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 400 000 zł (słownie zł czterysta tysięcy 00/100)
w następującym podziale:

- 2009 rok kwota 100 000 zł
- 2010 rok kwota 100 000 zł
- 2011 rok kwota 100 000 zł
- 2012 rok kwota 100 000 zł

§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech RajewskiU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXVIII/315/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2009 – 2012


Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na wynagrodzenie za obsługę
i gwarantowanie emisji obligacji.

Zgodnie z § 10 umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji zawartej w grudniu 2008roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ( VII emisja na 22 000 000zł ) Agent Emisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 000 zł brutto, płatne ratalnie w 5 ratach po 100 000 zł ( w tym 1 rata w 2008 roku ).
Pierwsza faktura zostanie wystawiona w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy i płatna w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. Każda następna faktura będzie wystawiona w terminie do 30 dni od każdej kolejnej rocznicy daty podpisania umowy i płatna w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury.opracował
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.