Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Podatki i op??aty » 11a - Za??wiadczenia » Informacje

Informacje


ZAŚWIADCZENIE WYDAJE SIĘ JEŻELI :

· przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego
· osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA:

* patrz słowniczek

· podatnik,
· płatnik,
· inkasent

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE:

· złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. Należy w nim określić zakres żądanych informacji
· wniosek można przesłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Leszna
Wydział Dochodów i Windykacji
64-100 Leszno, ul. Karasia 15,

lub można złożyć go i odebrać zaświadczenie pod tym samym adresem, na parterze, pokój nr 7.

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia winna zostać zapłacona opłata skarbowa od wydania zaświadczenia w kwocie 21 zł.
Opłatę tą należy wpłacić na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Leszna ul, Karasia 15, 64 -100 Leszno
Numer rachunku: 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513 ,

a następnie dowód wpłaty załączyć do wniosku. Na żądanie wnioskodawcy dowód wpłaty może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu przez pracownika przyjmującego wniosek odpowiedniej adnotacji.

KTO WYDAJE ZAŚWIADCZENIA :

Prezydent Miast Leszna,
z upoważnienia: Skarbnik Miasta, Naczelnik Wydziału Dochodów i Windykacji lub inny pracownik Wydziału Dochodów i Windykacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE UZYSKAĆ MOŻNA POD NUMEREM TELEFONU:

(065) 529 81 46

PODSTAWA PRAWNA:

· art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 , ze zmianami)
· rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. Nr 165, poz. 1374)


* SŁOWNICZEK


Podatnik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, na której ciąży obowiązek podatkowy

Płatnik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie na konto Urzędu Miasta. Z płatnikami do czynienia mamy w przypadku opłaty skarbowej. Są nimi notariusze.

Inkasent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca
osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go
we właściwym terminie na konto Urzędu Miasta. Na terenie Miasta Leszna inkasenci
pobierają podatek od posiadania psów i opłatę targową. Imiennie zostali oni
określeni w uchwałach rady miejskiej.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: 11a - Za??wiadczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Miko??aj May
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.