Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXVII/307/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 listopada 2008 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIV/261/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?zania finansowego

UCHWA?A NR XXVII/307/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 listopada 2008 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIV/261/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?zania finansowego

Numer uchwa??y: 307
Numer sesji: 27
Rok: 2008UCHWAŁA NR XXVII/307/2008

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 listopada 2008 roku


zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/261/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”e” oraz art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XXIV/261/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 kwotę „703.000,00 zł” zastępuje się kwotą „300.000,00 zł”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/307/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku


zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/261/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowegoRada Miejska Leszna w sierpniu 2008 roku podjęła decyzję o zaciągnięciu zobowiązania finansowego na rok 2009, na realizację zadania pn: „Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie” w wysokości 703.000,00 PLN. Kosztorys inwestorski opiewał wówczas na kwotę 1.702.088,00 PLN, jednak w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana umowa na kwotę 1.200.627,23 zł, a uwzględniając koszty nadzoru i prace związane z zagospodarowaniem otoczenia obiektu koszt inwestycji nie powinien przekroczyć 1.300.000,00 zł. Powyższa sytuacja umożliwia obniżenie zobowiązania finansowego do kwoty 300.000,00 PLN.


Opracował:
Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.