Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr XXVII/301/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniaj?ca uchwa??? nr XXIII/241/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

UCHWA?A Nr XXVII/301/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniaj?ca uchwa??? nr XXIII/241/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Numer uchwa??y: 301
Numer sesji: 27
Rok: 2008


UCHWAŁA Nr XXVII/301/2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 r.

zmieniająca uchwałę nr XXIII/241/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ), jak również na podstawie art. 2 pkt. 2 i art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ( t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zmianami ), Rada Miejska Leszna postanawia:

§ 1

Wprowadzić następującą zmianę w uchwale nr XXIII/241/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych:

w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem rocznego okresu odsetkowego, przy czym nie może ono przekroczyć rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych albo wysokości stawki WIBOR 1R, powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości nie większej niż:
1) 0,60 p.p. dla obligacji 4 – letnich,
2) 0,65 p.p. dla obligacji 5 – letnich,
3) 0,70 p.p. dla obligacji 6 – letnich,
4) 0,75 p.p. dla obligacji 7 – letnich,
5) 0,80 p.p. dla obligacji 8 – letnich,
6) 0,85 p.p. dla obligacji 9 – letnich,
7) 0,90 p.p. dla obligacji 10- letnich.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
U z a s a d n i e n i e

do uchwały nr XXVII/301/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniającej uchwałę nr XXIII/241/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia
26 czerwca 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnychPrezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/241/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Ze względu na recesję na rynku finansowym oraz trudności z pozyskaniem środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami miejskimi
oraz spłatą wcześniej zaciągniętych przez miasto Leszno zobowiązań proponuje się podwyższyć marżę dla inwestorów :

1) dla obligacji 4-letnich z 0,30 p.p. na 0,60 p.p.
2) dla obligacji 5-letnich z 0,35 p.p. na 0,65 p.p.
3) dla obligacji 6-letnich z 0,35 p.p. na 0,70 p.p.
4) dla obligacji 7-letnich z 0,40 p.p. na 0,75 p.p.
5) dla obligacji 8-letnich z 0,45 p.p. na 0,80 p.p.
6) dla obligacji 9-letnich z 0,50 p.p. na 0,85 p.p.
7) dla obligacji10-letnich z 0,50 p.p. na 0,90 p.p.
opracował
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.