Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XXVI/299/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie powo??ania komisji dora??nej Rady Miejskiej Leszna do opracowania zmian w Statucie Leszna.

U C H W A ? A Nr XXVI/299/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie powo??ania komisji dora??nej Rady Miejskiej Leszna do opracowania zmian w Statucie Leszna.

Numer uchwa??y: 299
Numer sesji: 26
Rok: 2008

U C H W A Ł A Nr XXVI/299/2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 listopada 2008 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej Leszna do opracowania zmian w Statucie Leszna.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001roku, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 15 Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59 z 1999 roku, poz. 1252 ), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1


Powołuje się komisję doraźną do opracowania zmian w Statucie Leszna (skład w Załączniku nr 1).


§ 2

Komisja przedłoży Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna projekt zmian w Statucie w terminie do dnia 18 lutego 2009 roku.


§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu po opublikowaniu uchwały o zmianach w Statucie Leszna w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAKZałącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXVI/299/2008 RM Leszna z dnia 18 listopada 2008 roku

SKŁAD OSOBOWY CZŁONKÓW KOMISJI DORAŹNEJ RADY MIEJSKIEJ LESZNA DO OPRACOWANIA ZMIAN W STATUCIE LESZNA1. Danuta BALCERZAK
2. Ryszard HAYN
3. Stanisław MIKOŁAJCZYK
4. Grzegorz RUSIECKI
5. Sławomir SZCZOT
6. Edward SZCZUCKI
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.