Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XXV/296/ 2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie : zmiany nazwy odcinka Alei Konstytucji 3 Maja

U C H W A ? A Nr XXV/296/ 2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie : zmiany nazwy odcinka Alei Konstytucji 3 Maja

Numer uchwa??y: 296
Numer sesji: 25
Rok: 2008

U C H W A Ł A Nr XXV/296/ 2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 roku
w sprawie : zmiany nazwy odcinka Alei Konstytucji 3 Maja


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz.1591 ze zmianami / uchwala się co następuje:

§ 1


Zmienia się nazwę fragmentu Alei Konstytucji 3 Maja na odcinku od załamania Alei, które znajduje się w odległości około 850 m od skrzyżowania Alei Konstytucji 3 Maja z ulicą Niepodległości i Kąkolewską do zbiegu z ulicą Fabryczną nadając nazwę :


ALEJE MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO


Usytuowanie ulicy w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakU Z A S A D N I E N I E


do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXV/296/ 2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie zmiany nazwy odcinka Alei Konstytucji 3 Maja
Prezydent Miasta Leszna i Rada Miejska w Lesznie w 90-tą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę proponuje w sposób szczególny uhonorować imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W każdym narodzie są ludzie wyjątkowi , nieprzeciętni ,którzy historię narodu budują własną osobowością i o których naród zapomnieć nie może. Takim człowiekiem był niewątpliwie Marszałek Józef Piłsudski.
To jego hart ducha, odpowiedzialność, wizja i konsekwencja działania dały mu prawo obwieszczenia światu, że po 120 latach niewoli powstała niepodległa Polska, której wielokierunkowe granice tworzą zarówno kresy wschodnie, Lwów, Śląsk, Wielkopolska.
Swoją tożsamość Marszałek udokumentował dokonaniami roku 1920 oraz po pierwszej wojnie światowej, realizując program odbudowy niepodległego państwa w życiu politycznym, gospodarczym, w kraju i poza nim.
Wiele miast w Polsce Niepodległej o wielkości Marszałka nie zapomniało nazywając Jego imieniem szkoły, ulice oraz stawiając pomniki.
Również w Lesznie nasi dziadkowie , ojcowie docenili wielkość zasług Marszałka dla Polski i Leszna, nadając mu w dniu 3 kwietnia 1928, w 10-tą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę , godność Honorowego Obywatela Miasta Leszna, która została przez niego przyjęta.
W latach 1936 – 1939 obecna ulica Słowiańska nosiła nazwę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednakże okupacyjne władze niemieckie w dniu 25.09.1939 r. zabroniły używania polskich nazw ulic.
Propozycja zmiany nazwy dotychczasowego odcinka Alei Konstytucji 3 Maja
i zastąpienie jej nazwą Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego przywróci imię Marszałka życiu publicznemu miasta i spełni oczekiwania wielu mieszkańców Leszna.
Opracował:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Sucholi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.