Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XXV/ 294 / 2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie : nadania nazwy ulicy

U C H W A ? A Nr XXV/ 294 / 2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie : nadania nazwy ulicy

Numer uchwa??y: 294
Numer sesji: 25
Rok: 2008


U C H W A Ł A Nr XXV/ 294 / 2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 roku
w sprawie : nadania nazwy ulicy


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz.1591 ze zmianami / uchwala się co następuje:

§ 1


Ulicy zlokalizowanej w Lesznie stanowiącej przedłużenie ulicy Hiszpańskiej nadaje się nazwę:


H I S Z P A Ń S K A


Usytuowanie ulicy w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakU Z A S A D N I E N I E


do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXV/294/ 2008 z dnia 23 października 2008 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy.W związku z pozyskaniem przez Miasto Leszno terenu stanowiącego przedłużenie ulicy Hiszpańskiej zaistniała potrzeba określenia nazwy ulicy.
Przedmiotowy odcinek drogi położony jest w obszarze oddziaływania ul. Hiszpańskiej i analogicznie jak równolegle położonemu odcinkowi sąsiadującemu uzasadnione jest nadanie nazwy ulicy , do której odcinek ten przylega .

Opracował:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Sucholi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.