Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXV/ 279/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku uchylaj?ca Uchwa??? Nr XXIV/273/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych.

Uchwa??a Nr XXV/ 279/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku uchylaj?ca Uchwa??? Nr XXIV/273/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych.

Numer uchwa??y: 279
Numer sesji: 25
Rok: 2008Uchwała Nr XXV/ 279/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 roku

uchylająca Uchwałę Nr XXIV/273/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1

Rada Miejska Leszna postanawia uchylić w całości Uchwałę
Nr XXIV/273/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/ 279/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 roku uchylającej Uchwałę Nr XXIV/273/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały uchylającej Uchwałę Nr XXIV/273/2008 podjętą przez Radę Miejską Leszna
w dniu 26 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata 2009 - 2011 do kwoty 1.738.000,- zł na zakup w systemie ratalnym 3 autobusów
dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.
Prezydent Miasta Leszna (już po terminie sesji) otrzymał interpretację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (popartą stanowiskiem Ministerstwa Finansów)
o braku możliwości zawarcia przez kierownika zakładu budżetowego umowy
na zakup środków trwałych (autobusów) z płatnością w ratach rozłożonych na 3 lata. Stąd decyzja o zakupie i zapłacie w 100 % wartości autobusów przez zakład budżetowy w roku 2008.
Wobec tego uchwała nr XXIV/273/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych stała się bezprzedmiotowa.

Opracował:
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.