Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a nr XXIV/274/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a nr XXIV/274/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 274
Numer sesji: 24
Rok: 2008


Uchwała nr XXIV/274/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowychNa podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.„e” oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) oraz art.18 ust.1 pkt3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( DZ.U. z 2006r. Nr 89 poz.625 ) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje

§ 1

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe na lata 2009 - 2014 na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego – Etap II” w następujących wysokościach :

2009 rok – 185.500,00 zł
2010 rok – 194.200,00 zł
2011 rok – 203.200,00 zł
2012 rok – 212.600,00 zł
2013 rok – 222.300,00 zł
2014 rok – 193.700,00 zł


§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie

do Uchwała nr XXIV/274/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowychPrezydent przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych dotyczących wydatków w ramach konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego – Etap II” . W wyniku tego zadania zostanie poprawiona jakość i efektywność 1090 punktów świetlnych i wszystkie ulice w mieście o nawierzchni utwardzonej będą posiadały oświetlenie energooszczędne. Wykonawcą wymiany opraw oświetleniowych będzie również ENEA S.A. za wynegocjowaną kwotę 1.005.110,45 zł netto , a wymiana ta odbędzie się do 31 października bieżącego roku . ENEA S.A. za wykonaną modernizację oświetlenia będzie obciążać Urząd Miasta przez 72 miesiące ( 6 lat ) miesięcznymi ratami , według załączonego do projektu umowy harmonogramu . Wysokości miesięcznych rat w poszczególnych latach są równe i wynoszą :
2008 rok – 14.759,01 zł ( 2 raty )
2009 rok – 15.453,92 zł
2010 rok – 16.176,63 zł
2011 rok – 16.928,25 zł
2012 rok – 17.709,93 zł
2013 rok – 18.522,88 zł
2014 rok – 19.368,35 zł ( 10 rat )

Wymiana 1090 szt. opraw spowoduje zmniejszenie zainstalowanej mocy w oprawach o 167 kW co daje oszczędność w zużyciu energii w kwocie około 21.500 zł miesięcznie , która przy racie wynoszącej w 2008 roku 14.759 zł daje oszczędność dla Miasta w wysokości 6.741 zł miesięcznie , a rocznie 80.892,00 zł.

W mieście Lesznie jest 6633 czynnych punktów oświetlenia ulicznego z czego 5498 jest własnością ENEA S.A. , 1110 jest własnością Miasta , a pozostałe w ilości 25 są własnością PKP . Wszystkie punkty świetlne będące własnością Miasta posiadają energooszczędne oprawy . Z 5498 punktów świetlnych będących własnością ENEA.S.A. 4081 zostało zmodernizowanych w latach 1998 - 2007 . Po „Modernizacji oświetlenia ulicznego – Etap II” pozostaną jeszcze 327 nie zmodernizowane punkty świetlne zlokalizowane na ulicach o nawierzchniach gruntowych. Punkty te będą sukcesywnie modernizowane przy budowie na tych ulicach twardych nawierzchni .


Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i InwestycjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.