Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIV/273/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie: zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych.

Uchwa??a Nr XXIV/273/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie: zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych.

Numer uchwa??y: 273
Numer sesji: 24
Rok: 2008


Uchwała Nr XXIV/273/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1


Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe do kwoty 1.738.000,- zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych)
na lata 2009 - 2011 na zakup 3 autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji:
w roku 2009 - do kwoty 579.333,- zł
w roku 2010 - do kwoty 579.333,- zł
w roku 2011 - do kwoty 579.334,- zł.§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/273/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zakup 3 autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w kwocie 1.738.000 zł.

W budżecie miasta Leszna na rok 2008 Rada Miejska Leszna postanowiła wprowadzić dotację celową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – 2 autobusy o długości 12 m
oraz 1 autobus o długości 8,6 m (w systemie ratalnym). Kwota ujęta w budżecie 365.000,- zł zabezpiecza wpłatę pierwszej raty dokonaną przez Miejski Zakład Komunikacji (po uwzględnieniu otrzymanego przez MZK zwrotu podatku VAT
z Urzędu Skarbowego).

Rozliczenie planowanej spłaty rat przedstawia się następująco:

2008 2009 2010 2011


- 3 szt.autobusów I rata 12 x 48.277,75 12 x 48.277,75 11 x 48.277,75
1x48.278,75
= = =
365.000,00 579.333,00 579.333,00 579.334,00


Stąd należało przedstawić projekt uchwały o zaciągnięciu zobowiązań na lata następne w następującej wysokości:

W roku 2009 do kwoty 579.333,- zł
W roku 2007 do kwoty 579.333,- zł
W roku 2008 do kwoty 579.334,- zł
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.