Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla budowy linii kablowej o??wietlenia ulicznego wraz ze s??upami i oprawami na ul. Dzia??kowej, Pszenicznej, ?ubinowej, ??ytniej, Zbo??owej i ??niwnej w Lesznie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla budowy linii kablowej o??wietlenia ulicznego wraz ze s??upami i oprawami na ul. Dzia??kowej, Pszenicznej, ?ubinowej, ??ytniej, Zbo??owej i ??niwnej w Lesznie.


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego dot. budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami na ul. Działkowej, Pszenicznej, Łubinowej, Żytniej, Zbożowej i Żniwnej w Lesznie.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.

 Firma

Oferowana kwota
(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1.

Energetyka Poznańska
Przedsiębiorstwo Usług energetycznych
ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o.
Gronówko 30, 64-111 Lipno

 186 637,90 zł

 63,84

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAT”
Marian Rzepecki
ul. Kwiatowa 7, Garzyn, 64-120 Krzemieniewo

161 324,92 zł

73,86

3.

Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski
ul. Drzymały 27, 64-100 Leszno

119 157,08 zł

 100

4.

Przedsiębiorstwo „MI-DAN” Mirosław Miszczyk
Wioska 6, 56-215 Niechlów

240 422,95 zł

-----

 
W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1. Wybrać ofertę firmy Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski z siedzibą w Lesznie przy ul. Drzymały 27, z ceną ofertową 119 157,08 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.


2. Wykluczyć ofertę Przedsiębiorstwa „MI-DAN” Mirosław Miszczyk, Wioska 6, 56-215 Niechlów, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucić ofertę Przedsiębiorstwa „MI-DAN” Mirosław Miszczyk na podstawie art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: Ma??gorzata ?akomy
Opublikowany dnia: 2008-08-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.