Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A nr II /4/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie wst?pienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Wojciecha ZIMNIAKA

U C H W A ? A nr II /4/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie wst?pienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Wojciecha ZIMNIAKA

Numer uchwa??y: 2006/2/04
Numer sesji: 2
Rok: 2006

U C H W A Ł A nr II /4/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie
wstąpienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana
Wojciecha ZIMNIAKA


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001roku ze zmianami) oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 159, poz. 1547 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1


Stwierdza się wstąpienie w mandat radnego Pana Wojciecha ZIMNIAKA w okręgu wyborczym nr 4 z listy KWW Tomasza Malepszego Lewica dla Leszna, który uzyskał kolejno największą ilość głosów i nie utracił prawa wybieralności.§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr II/4/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie wstąpienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Wojciecha ZIMNIAKANa I Sesji w dniu 27 listopada 2006 roku Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę nr I/1/2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Tomasza Malepszego.
Kolejno największą liczbę głosów – 140, w okręgu wyborczym nr 4 z listy KWW Tomasza Malepszego Lewica dla Leszna - w wyborach uzyskał Pan Wojciech ZIMNIAK, który również nie utracił prawa wybieralności.
Powyższe zostało potwierdzone przez Komisarza Wyborczego w Lesznie Pana Mariusza Tomaszewskiego pismem numer DLS – 772-8/06 z dnia 29 listopada 2006 roku.
Pan Wojciech ZIMNIAK został zawiadomiony zgodnie z art. 194 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw o przysługującym mu mandacie i nie zrzekł się przysługującego mu pierwszeństwa przy obsadzie mandatu.Opracowało:

Biuro Rady Miejskiej
Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.